Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2014

15 mai, 2014

Godt kvartalsresultat i et marked preget av lavere priser

(Oslo, 15. mai 2014) Statkraft oppnådde i første kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3836 millioner kroner, mot 4180 millioner kroner i samme periode i 2013. Resultat etter skatt endte på 2800 millioner kroner mot 443 millioner kroner i første kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 30,2 EUR/MWh. Det er en nedgang fra 42 EUR/MWh i første kvartal 2013. Konsernets kraftproduksjon var på totalt 15,4 TWh, mot 17,4 TWh i tilsvarende kvartal året før.

- Statkrafts underliggende EBITDA for første kvartal ble 3836 millioner kroner, som er 344 millioner kroner lavere enn i tilsvarende kvartal i 2013. Lavere inntekter fra nordisk vannkraft motvirkes i stor grad av vesentlige inntekter fra Statkrafts markedsoperasjoner og økende bidrag fra vindkraft. På bakgrunn av markedssituasjonen er vi godt fornøyd med resultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Valutaendringer ga positive valutaeffekter knyttet til finanspostene, mens det i samme periode i fjor var negative valutaeffekter. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 2800 millioner kroner, som er en forbedring på 2358 millioner kroner i forhold til første kvartal 2013.

Med virking fra 1. januar 2014 tok Statkraft over driftsansvaret på Sheringham Shoal, som er en havbasert vindpark i UK. For å kunne realisere 600 MW med vindkraft på Fosen i Midt-Norge ble det inngått en intensjonsavtale mellom Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi i første kvartal 2014.  

- Statkraft har som mål å utvikle mer vindkraft. Disse aktivitetene er viktige ledd i vår videre utvikling som en ledende aktør innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

 [1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12