Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2014

15 mai, 2014

Godt kvartalsresultat i et marked preget av lavere priser

(Oslo, 15. mai 2014) Statkraft oppnådde i første kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3836 millioner kroner, mot 4180 millioner kroner i samme periode i 2013. Resultat etter skatt endte på 2800 millioner kroner mot 443 millioner kroner i første kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 30,2 EUR/MWh. Det er en nedgang fra 42 EUR/MWh i første kvartal 2013. Konsernets kraftproduksjon var på totalt 15,4 TWh, mot 17,4 TWh i tilsvarende kvartal året før.

- Statkrafts underliggende EBITDA for første kvartal ble 3836 millioner kroner, som er 344 millioner kroner lavere enn i tilsvarende kvartal i 2013. Lavere inntekter fra nordisk vannkraft motvirkes i stor grad av vesentlige inntekter fra Statkrafts markedsoperasjoner og økende bidrag fra vindkraft. På bakgrunn av markedssituasjonen er vi godt fornøyd med resultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Valutaendringer ga positive valutaeffekter knyttet til finanspostene, mens det i samme periode i fjor var negative valutaeffekter. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 2800 millioner kroner, som er en forbedring på 2358 millioner kroner i forhold til første kvartal 2013.

Med virking fra 1. januar 2014 tok Statkraft over driftsansvaret på Sheringham Shoal, som er en havbasert vindpark i UK. For å kunne realisere 600 MW med vindkraft på Fosen i Midt-Norge ble det inngått en intensjonsavtale mellom Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi i første kvartal 2014.  

- Statkraft har som mål å utvikle mer vindkraft. Disse aktivitetene er viktige ledd i vår videre utvikling som en ledende aktør innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

 [1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12