Vannkraftinvestering i Peru

30 sep., 2010

Statkraft har gjennom datterselskapet SN Power besluttet å investere i vannkraftverket Cheves i Peru. Investeringen har en forventet ramme på USD 400 millioner, om lag NOK 2350 millioner. Utbyggingen vil etter planen starte opp i januar 2011, og være ferdigstilt på slutten av 2013. Vannkraftverket vil være heleid av SN Power og ha en installert kapasitet på 168 MW. Statkraft har en eierandel på 60 prosent i SN Power, der Norfund eier resterende.  

 

Kontaktpersoner:
Elsbeth Tronstad, konserndirektør, SN Power
+47 90 58 23 83, elsbeth.tronstad@snpower.com

 

Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, Statkraft
+47 952 45 568, johanailo.kalstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.