Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vannkraftinvestering i Peru

30 sep., 2010

Statkraft har gjennom datterselskapet SN Power besluttet å investere i vannkraftverket Cheves i Peru. Investeringen har en forventet ramme på USD 400 millioner, om lag NOK 2350 millioner. Utbyggingen vil etter planen starte opp i januar 2011, og være ferdigstilt på slutten av 2013. Vannkraftverket vil være heleid av SN Power og ha en installert kapasitet på 168 MW. Statkraft har en eierandel på 60 prosent i SN Power, der Norfund eier resterende.  

 

Kontaktpersoner:
Elsbeth Tronstad, konserndirektør, SN Power
+47 90 58 23 83, elsbeth.tronstad@snpower.com

 

Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, Statkraft
+47 952 45 568, johanailo.kalstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.