Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Finnfjord inngår langsiktig kraftavtale

23 des., 2010

Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms om levering av kraft på 0,7 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022

 -Statkraft er fornøyd med at det er inngått en langsiktig kraftavtale med Finnfjord AS.  Statkraft er hovedleverandør for norsk kraftkrevende industri.  Det er derfor viktig for Statkraft å komme frem til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Ved utløpet av 2010 går de gamle myndighetsbestemte kraftavtalene ut. Fra 2011 leverer Statkraft et kraftvolum på om lag 19 TWh per år til norsk og nordisk kraftintensiv industri.

 

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land. 

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf +47 24 06 71 61 /  +47 901 86 310

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12