Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

04 nov., 2010

Statkraft AS har den 4. november utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 300 millioner. Sertifikatet forfaller 8. februar 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12