Jump to content Jump to navigation Jump to search
Elv som renner over stein
Tidong, India
Foto: William Wootton

Jürgen Tzschoppe

Konserndirektør for Internasjonal kraft

Mann som smiler

Tidsrom

Medlem av konsernledelsen siden 2015

Ansvarsområder

Utvikling av vann-, vind- og solkraft i Sørøst-Europa, Sør-Asia og Sør-Amerika.

Bakgrunn

Jürgen Tzschoppe begynte i Statkraft i 2002 og har hatt flere ledende stillinger i selskapet. Fra 2015 til 2016 var han konserndirektør for Statkrafts markedsoperasjoner og IT. I 2016 tok han over som konserndirektør for selskapets internasjonale kraftproduksjon. Før han kom til Statkraft var han i et år krafttrader i Enron etter seks år som sjefingeniør ved Institutt for kraftsystemer og kraftøkonomi ved teknologiuniversitetet i Aachen i Tyskland. Tzschoppe har en doktorgrad fra teknologiuniversitetet i Aachen.

Født

1968

Nasjonalitet

Tysk

Kontakt oss