Jump to content Jump to navigation Jump to search

Svein Ove Slinde

Administrerende direktør

Svein Ove Slinde

Svein Ove Slinde er administrende direktør og leder av Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme, Statkraft Varme.

Kontakt oss