Jump to content Jump to navigation Jump to search

Sjur Gammelsrud

Senior Specialist Environment

Sjur Gammelsrud

Sjur Gammelsrud er miljørådgiver i avdelingen for konsesjoner og miljøstyring i Statkrafts forretningsområde Produksjon.

Kontakt oss