Sjur Gammelsrud

Senior Specialist Environment

Sjur Gammelsrud

Sjur Gammelsrud er miljørådgiver i avdelingen for konsesjoner og miljøstyring i Statkrafts forretningsområde Norden.