Pål Høberg

Environmental and Social Manager

Pål Høberg

Pål Høberg arbeider med miljømessige og sosiale saker i enheten Environmental & Social Development i Statkrafts forretningsområde Internasjonal.