Max Andrews

Leder av Nordic Green Products

Max Andrews

Max Andrews leder enheten Nordic Green Products og arbeider med opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft i Statkrafts forretningsområde Marked.