Jump to content Jump to navigation Jump to search

Matthias Holzenkamp

Vice President

Matthias Holzenkamp

Matthias Holzenkamp er direktør med ansvar for kommersiell kapitalforvaltning i Statkrafts enhet Commercial Asset Management i Tyskland. Enheten er en del av selskapets forretningsområde Marked og IT.

Kontakt oss