Jump to content Jump to navigation Jump to search

Erik Høstmark

Avdelingsleder

Erik Høstmark

Erik Høstmark leder enheten Asset Planning og har ansvar for å koordinere reinvesteringsporteføljen i forretningsområdet Produksjon i Statkraft.

Kontakt oss