Erik Høstmark

Avdelingsleder

Erik Høstmark

Erik Høstmark leder enheten Asset Planning og har ansvar for å koordinere reinvesteringsporteføljen i forretningsområdet Norden i Statkraft.