Caroline Østlie

Vice President

Caroline Østlie

Caroline Østlie leder Statkraft-enheten Strategic Market Analysis, som jobber med strategisk analyse av kraftmarkedet.