Camilla Feurst

Senior Specialist Risk Management

Camilla Feurst

Camilla Feurst er spesialist i risikostyring i Statkrafts forretningsområde Norden.