Jump to content Jump to navigation Jump to search
Bilde fra luften av buedam og magasin
Førrevassdammen, Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

La oss forklare!

Lurer du på hvordan ting egentlig virker? Hva som egentlig styrer strømprisene? Og hvordan vi kan nå FNs klimamål? La oss forklare! Her deler vi innsikt og synspunkter om fornybar energi og utviklingen i det grønne skiftet.

Kontakt oss