Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft samarbeider med SAS og Avinor om hydrogen til norske flyplasser

06 jun., 2024

Statkraft skal sammen med Avinor, SAS og den globale flyprodusenten Airbus utrede hvordan infrastruktur for grønt hydrogen kan utvikles på norske flyplasser.

Samarbeidet skal kartlegge potensialet for bruk av hydrogen til fly, hvordan infrastrukturen på flyplassene må tilrettelegges og hvordan verdikjeden og produksjonskapasiteten kan bygges opp for å dekke behovet. Videre skal samarbeidet bidra til å peke ut hvilke norske flyplasser som skal tilrettelegges for hydrogenfly, samt krav til det regulatoriske rammeverket.
 
- Å legge til rette for avkarbonisering av luftfarten er en stor utfordring. Som Norges største kraftprodusent ønsker vi å legge grunnlaget for produksjon og en sammenhengende verdikjede for grønt hydrogen til norske flyplasser sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Statkraft, Jürgen Tzschoppe. 

- Samarbeidet passer inn i vår ambisjon om å være en pådriver for bruk av grønt hydrogen i både industri- og transportsektoren i Norge og bli en betydelig produsent i dette markedet, fortsetter Tzschoppe.

- SAS gjør løpende store investeringer og en rekke aktiviteter for å redusere utslippene fra våre kunders flyreiser. For å lykkes med denne grønne omstillingen så behøver vi å samarbeide med de beste og mest innovative aktørene i verdikjeden. SAS er stolte over at også Statkraft nå kommer inn i denne gruppen sammen med Airbus, Avinor, SAS mfl, og ser fremt til et fruktbart samarbeid i tiden framover, sier SAS President & CEO Anko van der Werff.

- Norge er godt posisjonert for å være en tidlig pådriver for introduksjonen av hydrogendrevne fly. Vi er svært glade for at Statkraft er med i samarbeidet om tilrettelegging for hydrogen på norske lufthavner. Som Norges største kraftprodusent vil de spille en sentral rolle både for samarbeidet og for den videre utviklingen av hydrogen-infrastruktur i norsk luftfart, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Norge og Sverige kan være foregangsland for hydrogenfly
I den svenske delen av samarbeidet med Airbus ser Swedavia og Vattenfall på tilsvarende utvikling på svenske flyplasser. Hensikten er å posisjonere seg tidlig for en fornybar og utslippsfri luftfart. Dette er første gang en mulighetsstudie av denne typen dekker to land og mer enn 50 flyplasser. Det viser partnernes felles ambisjon om å komme videre på veien mot målet om netto null karbonutslipp fra luftfarten i både Sverige og Norge i 2050.