Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voldelig hendelse ved Los Lagos-prosjektet i Chile

03 mar., 2023

Statkraft ser alvorlig på rapportene om voldelige demonstrasjoner og at politiet løsnet skudd mot demonstranter ved selskapets vannkraftanlegg under bygging i Los Lagos i Chile. Det er svært beklagelig at slike hendelser oppstår og at mennesker blir skadet ved våre anlegg.  

Statkraft kjenner ikke alle detaljene i hva som skjedde under angrepet mot anlegget torsdag 23. februar, men jobber nå med å få mer informasjon om hendelsen, som  også etterforskes av lokalt politi. 

Statkrafts ledelse i Chile skal møte den norske ambassadøren til Chile mandag 6. mars. Statkrafts egen sikkerhetsavdeling reiste til Chile denne uken. 

Statkraft overtok prosjektene i Pilmaiquen-elven i april 2015, gjennom oppkjøpet av selskapet Pilmaiquen (Empresa Eléctrica Pilmaiquen).  Prosjektene hadde da alle nødvendige tillatelser og lisenser fra chilenske myndigheter for å starte byggingen. Statkraft gjennomførte likevel egne undersøkelser av alle sider av prosjektene for å sikre at de oppfylte Statkrafts egne krav, samt internasjonale standarder knyttet til håndteringen av sosiale og miljømessige konsekvenser. Disse har resultert i at selskapet nå er i ferd med å sluttføre byggingen av Los Lagos, men har valgt å droppe utbyggingen av Osorno-prosjektet i samme vassdrag.  

Statkraft Chile har i over seks år jobbet med å bygge en åpen dialog med lokalsamfunnene og representative urfolksorganisasjoner. I dette området er det cirka 25 forskjellige lokalsamfunn. To av lokalsamfunnene er imot prosjektet. Det har de siste årene vært en rekke demonstrasjoner og voldelige aksjonene mot anlegget og folk som jobber der.

I 2019 ble det besluttet å ha politi stasjonert inne på anlegget. Fra 2022 har Statkraft Chile bedt politi om forsterket vakthold også på utsiden av anlegget, for å ivareta sikkerheten til arbeidstakere og kontraktører på anlegget.