Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft styrker posisjonen i Europa med nytt kjøp av vindparker fra Breeze

31 aug., 2023

Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi, har kjøpt Breeze Two Energys vindparker i Tyskland og Frankrike. De 39 vindparkene på til sammen 337 MW skal oppgraderes og få forlenget levetid.

Kjøpet av de allerede idriftsatte vindparkene minner om det første oppkjøpet selskapet gjorde i oktober 2021. 35 av parkene er i Tyskland og fire i Frankrike. Målet er å optimalisere driften av anleggene og på sikt erstatte de gamle turbinene med nye og mer effektive. Å øke kraftproduksjonen samtidig som den etablerte infrastrukturen gjenbrukes er en av de mest bærekraftige måtene å levere ny fornybar energi på.  

Avtalen er en del av Statkrafts ambisjon om å akselerere veksten innen vind-, sol- og batterilagring i etablerte markeder og nå en årlig utbyggingstakt på 4 000 MW innen 2030. 

Vindparkene som nå er kjøpt ligger på steder med svært gode vindforhold. Siden de ble bygget for 15 til 21 år siden har turbinteknologien blitt betydelig bedre, og de fleste anleggene har derfor et stort potensial for oppgradering til moderne vindturbiner når tiden er inne for det. I mellomtiden vil Statkraft med god drift forlenge levetiden på vindparkene.  

– Vi er glade for muligheten til å bruke vår betydelige erfaring til å forlenge disse vindparkenes levetid. Utskifting av gamle turbiner med nye, mer effektive turbiner kan doble energiproduksjonen fra anleggene og bidra med mer fornybar energi til det grønne skiftet, sier Barbara Flesche, konserndirektør for Europa i Statkraft. 

– Vår erfaring med å levere konkurransedyktig drift og vedlikehold i stor skala gjør Statkraft til den rette eieren for den nødvendige levetidsforlengelsen og oppgraderingen, slik at vi kan fortsette å generere fornybar vindkraft fra disse anleggene, legger hun til. 

De 35 tyske vindparkene (165 turbiner) som omfattes av transaksjonen er lokalisert over hele Tyskland og har en samlet installert effekt på 310 MW. Kjøpet dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i landet, og gjør selskapet til en av de ti største vindkraftoperatørene i Tyskland.  

De fire franske vindparkene (20 turbiner) har en installert effekt på 27 MW, noe som nesten dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i Frankrike. 

Kjøpesummen for porteføljen var 4,7 milliarder kroner. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson
Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications