Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Enighet mellom partene i Fosen-saken om Storheia

20 des., 2023

Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har inngått en avtale med bidrag fra staten som sikrer videreføring av både reindrift og vindkraft på Sør-Fosen. Partene er enige om at menneskerettighetsbruddet med dette opphører.

Som største eier og operatør i Fosen Vind og Storheia vindkraftverk anerkjenner Statkraft den den langvarige og svært vanskelige situasjonen reindriften har stått i siden planene om vindkraftverk på Storheia først ble introdusert. Statkraft er derfor glade for at Fosen Vind sammen med Sør-Fosen sijte og staten, og med god hjelp av meklerteamet, nå har kommet til en avtale som ivaretar reineiernes rettigheter. Avtalen gir reineierne en sikkerhet for videre drift, også for fremtidige generasjoner 

Summen av de tiltak og kompensasjon partene er enige om samt tilleggsarealet staten vil skaffe til disposisjon medfører at krenkelsen etter art. 27. opphører og sikrer at Fosen Vind kan drifte Storheia vindkraftverk i gjeldende konsesjonsperiode.

Se mer om saken og den inngåtte avtalen på fosenvind.no og hos Olje- og energidepartementet