Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft vil bidra med flomdemping når Gyda rammer

12 jan., 2022

Flere av Statkrafts vannkraftanlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag er forberedt til å dempe flom som er ventet når ekstremværet Gyda feier inn over landsdelen ikveld og torsdag. Flomtoppen er ventet i morgen ettermiddag og med slike vannmengder på denne tiden av året vil det være fare for isgang og opphopning av is i vassdragene.

- Denne type vær er vi uvant med i Norge vinterstid og vi er veldig sårbare for endringer i temperatur og nedbør. Som kraftprodusent har vi gode data og modeller som vi bruker i vårt arbeid med å håndtere slike situasjoner som dette. Vårt fokus nå er å dempe flom og holde kraftverkene i drift, sier Kåre Hønsi som er produksjonsleder i Statkraft region Midt-Norge.

Gydas ankomst ble varslet for flere dager siden og Statkraft har vært tidlig ute med å kartlegge situasjonen, gjøre forberedelser og varsle kommuner.

Selbu kommune og Surnadal kommune er varslet om forventede store vannmengder i Nea og Surna under uværet.

- Vi venter 600 kubikkmeter i sekundet inn i Selbusjøen på det meste. Vi kjører derfor kraftverkene i Nidelva for å få ut en del vann i forkant. I følge våre prognoser vil det være nok plass i Selbusjøen til å ta imot disse vannmengdene på en trygg måte, sier Hønsi.

I Surna venter Statkraft 300–350 kubikkmeter vannføring i sekundet på det meste. Dette vil erfaringsmessig elva tåle uten å gi skader, dersom vi unngår isoppstuving. Våre magasin vil i denne situasjonen holde tilbake 250 kubikkmeter i sekundet som ellers ville komme ut i Surna.

- Det er på nåværende tidspunkt ikke ventet noe overløp fra magasinene, men prognosene blir kontinuerlig oppdatert, og endringer i temperatur eller nedbør vil kunne endre disse, sier Kåre Hønsi.

For nærmere informasjon om kraftproduksjon og flom kontakt:

Kåre Hønsi, produksjonsleder Statkraft Midt-Norge tlf. 911 73 219

Per Ivar Ingstad, kraftverksjef i Trollheim tlf. 716 95 581

Andreas Sylte, kraftverksjef Trondheim tlf. 958 77 791

Ingeborg Dårflot, regiondirektør Statkraft Midt-Norge tlf. 416 40 990