Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft starter salg av kraft til fastpris

07 des., 2022

Statkraft stiller fra i dag priser på fastpriskontrakter til kraftleverandører som under den nye fastprisordningen vil tilby slike avtaler til næringslivskunder. Kontraktene tilbys med levering fra 1. januar 2023 og med varighet på tre, fem eller syv år.

- Statkraft stiller fra i dag av priser på fastpriskontrakter på strøm for videresalg til næringslivet. Salget vil i første omgang skje via sluttbrukerselskapene Fjordkraft og Fortum. Etter hvert tar vi sikte på å inngå avtale med flere kraftleverandører. Med dette har næringslivet nå en ny mulighet til å sikre seg forutsigbare priser på avtalt volum fra og med 1. januar 2023 dersom de ønsker det, sier Einar Hoffart, direktør nordiske kraftavtaler i Statkraft.  

 
Fastprisavtalene er en direkte respons på kontraktsunntaket i grunnrenteskatten som regjeringen åpnet for tidligere i høst. Dette legger skattemessig til rette for å tilby slike avtaler til nye kundegrupper. Avtalene gir forutsigbare priser både for sluttkunder i næringslivet og for kraftprodusenter som Statkraft. Statkraft legger til grunn at reguleringen vedtas i tråd med det regjeringen har kommunisert og at endelig forskrift kommer raskt på plass.  

 
Prisene vil settes løpende på markedsmessige vilkår og tilbys kraftleverandører som kan videreselge til næringskunder med et maksimalt påslag på 2,5 øre/kWh og et fastledd på 99 kroner per målepunkt per måned, i tråd med retningslinjene fra regjeringen. Det er kraftleverandørene som vil inngå avtaler med sluttkundene og fastsette detaljerte vilkår. 
 

- Kundene må vurdere hvorvidt en fastprisavtale passer for dem. Fordelen med en slik avtale er forutsigbarhet for hvilken strømpris en skal betale for et gitt volum gjennom avtaleperioden. Ulempen er at spotprisene kan falle til lavere nivåer enn kontraktsprisen utover i perioden. Valget kan sammenlignes med å velge fast eller flytende rente på et lån. Kundene må også nøye sette seg inn i alle avtalevilkår før de inngår denne typen kontrakter med flere års varighet, sier Einar Hoffart.   

Næringslivskunder i Norge som ønsker pristilbud på fastprisavtaler må kontakte en kraftleverandør som tilbyr dette. 

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson