Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft skal levere vindkraft til Solvay i Finland

27 apr., 2022

Statkraft har signert en 10-årig kraftsalgsavtale med belgiske Solvay om salg av vindkraft produsert i finske Pajuperankangas vindpark.

Avtalen innebærer at Solvay-konsernets anlegg i finske Voikkaa kan drive sin virksomhet 100% basert på vindkraft, dekarbonisere produksjonen av hydrogenperoksid og bidra til å nå Solvays bærekraftsmål.

- I tråd med konsernets veikart for bærekraft, Solvay One Planet, har Solvay Peroxides en ambisjon om å bli karbonnøytrale innen 2040, sier Solvay Peroxides EMEA Business Director Marco Giannuzzi.

- Vi er glade for at vi gjennom denne avtalen tar et betydelig skritt fremover for å redusere miljøpåvirkningen fra vårt finske fabrikkanlegg, og svare på de behovene planeten og kundene våre har, legger han til.

- Som den største produsenten av fornybar kraft i Europa, er vi i Statkraft kjempefornøyde med å bidra til det grønne skiftet og støtte Solvay på veien til karbonnøytralitet og redusert miljøpåvirkningen fra deres finske anlegg, sier Fredrik Åkerlund, senior originator og leder av Statkrafts kontor i Espoo.

- Vårt mål er å være den viktigste partneren for industrikunder i Norden, og vi har tro på at våre løsninger passer kundens behov, legger han  til.

Solvays fabrikkanlegg i finske Voikkaa. © Solvay

I henhold til avtalen skal Statkraft levere strøm fra vindparken Pajuperankangas i Finland. Statkraft signerte nylig en 10-årig kraftkjøpsavtale med ABO Wind, som har utviklet prosjektet. Vindparken, som for tiden er under bygging, vil bestå av 14 turbiner som etter planen skal kobles til nettet høsten 2023. Parken får en samlet installert effekt på 86,8 megawatt og vil produsere nok strøm til å forsyne 14.000 el-oppvarmede finske husstander.

Hydrogenperoksid, produsert med 100 % vindkraft
Solvay Chemicals Finland Oy har produsert hydrogenperoksid for bruk i blekeapplikasjoner siden 1972 og er et strategisk viktig anlegg for Solvay. Den nye kraftkjøpsavtalen er et viktig skritt i dekarboniseringen av anlegget, slik at det holder seg i front av markedsutviklingen og sikrer Solvays posisjon som et sterkt og pålitelig valg for kjøpere av hydrogenperoksid.

Fornybare energiløsninger for finsk industri
Statkraft er en ledende leverandør av langsiktige kraftkontrakter. Sammen med våre ulike kunder over hele Europa utvikler vi nye, innovative konsepter. I Finland tilbyr Statkraft kraftkjøpsavtaler til industrielle og kommersielle selskaper, samt til prosjektutviklere og investorer som trenger langsiktige kraftavtaler for å oppnå finansiering av ny, fornybar kraftproduksjon. Som en av de viktigste aktørene i det europeiske energimarkedet handler Statkraft både kraft og sertifikater for fornybar energi i Finland.

Avtalen med Statkraft er den siste i en rekke prosjekter Solvay har gjennomført knyttet til fornybar energi. Prosjektene skal bidra til å oppfylle selskapets 2030-mål, fastsatt i Solvay One Planet og dets ambisjon om å bli karbonnøytrale på tvers av alle Solvays virksomheter innen 2050. Dette inkluderer reduksjon av Scope 1 og 2 klimagassutslipp for virksomheten over hele verden med 30 prosent sammenlignet med 2018.

Kontakter

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson