Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Globale fornybaraktører - en drivkraft i norsk verdiskaping og økonomi

12 jan., 2021

Webinar 27. januar: Nye grønne verdikjeder, nye arbeidsplasser, ny eksport.

Norge har gode muligheter til å skape betydelige verdier fra utvikling, bygging og drift av fornybarprosjekter innen sol-, vind- og vannkraft globalt. Dette vil ha brede ringvirkninger for det norske økosystemet rundt fornybar energi. Det er ingen mangel på lønnsomme prosjekter, men det haster å bli med på veksten som skjer nå.

I dette webinaret får du høre hva norske ledere mener skal til for å løfte denne muligheten og utnytte synergier med andre satsingsområder:

Ole Erik Almlid, adm. direktør, NHO

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft

Anders Opedal, konsernsjef, Equinor

Anders Bade, administrerende direktør, Fred. Olsen Green Power

Kristin Halvorsen, direktør, CICERO

Jon Gunnar Pedersen, partner, Arctic Securities; leder for regjeringsutvalget Norge mot 2025

Hilde Merete Aasheim, konsernsjef, Hydro

Arvid Moss, konserndirektør, Hydro 

Moderator er Gry Johanne Åmodt, Statkrafts leder for global energiutvikling.

Webinaret er del av prosjektet Grønne elektriske verdikjeder, hvor NHO sammen med 15 partnere har sett på hvordan Norge kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innen elektrifisering.

Globale fornybaraktører - webinar 27. januar