Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

bp går sammen med Aker og Statkraft om norsk havvindsatsing

14 jun., 2021

(Oslo, 14. juni 2021) bp har i dag besluttet å bli med Aker og Statkraft i et konsortium som vil søke konsesjon for utvikling av havvind i Norge.

Partnerskapet – der bp, Statkraft og Aker Offshore Wind eier en tredjedel hver – vil aktivt søke konsesjon for å utvikle havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2).  
 
Den gunstige plasseringen av SN2 gjør det mulig å levere kraft til flere omkringliggende markeder. Partnerne ser også på mulighetene for å levere fornybar kraft til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Konsortiet vil jobbe med lokale leverandører, bygge opp norsk industrikompetanse innen havvind og bidra til verdiskaping i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. 
 
Partnerskapet kombinerer hvert av selskapenes sterke, tekniske ferdigheter og omfattende erfaring med energiprosjekter offshore som dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til produksjon og levering av havbasert energi til markedet. 
 
bp har eierandeler i britisk og amerikansk havvind og mangeårig erfaring med vindkraft på land i USA. Inn i partnerskapet tar selskapet også med seg lang erfaring fra utvikling og drift i Nordsjøen, internasjonal energihandel og finansiell kontroll.  

- bp har som mål å utvide vår fornybare virksomhet kraftig, og vi ser store muligheter innen havvind. Vi har flere tiår med offshore-erfaring fra Nordsjøen, en omfattende energihandelsvirksomhet og sterke relasjoner i Europa. Sammen med Aker og Statkraft, tror vi dette konsortiet er ideelt posisjonert for å effektivt utvikle og levere fornybar kraft til europeiske markeder og samtidig styrke norsk leveringssikkerhet ved behov, sier Dev Sanyal, bp’s konserndirektør for gass og lavkarbon energi. 
 
Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Selskapets unike markedskompetanse og omfattende erfaring fra vindkraftutbygging til lands og til vanns er et solid utgangspunkt for vellykket utvikling av SN2. 
 
- Vi har bred erfaring fra utvikling og drift av vindkraft på land og har tidligere vært og er engasjert i betydelige havvindprosjekter i Storbritannia og Irland. Sterk vekst, fallende teknologikostnader og flere typer aktører indikerer at havvind vil ta en større rolle i Europa. Vi ser derfor samarbeidet med Aker og bp som en mulighet for betydelig verdiskaping og bidrag til å fremskynde Europas grønne omstilling, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. 
 
Aker tilfører prosjektet masse læring og kunnskap fra fem tiår med planlegging, design og gjennomføring av store offshore prosjekter i Nordsjøen, samt en langvarig og tett relasjon til norsk leverandørindustri. Aker har sin kjernekompetanse innen prosjektplanlegging og gjennomføringsmetodikk. Selskapets sterke kompetanse fra industriproduksjon vil bidra til å akselerere skalering og industrialisering av havvind på en bærekraftig måte. 
 
- Vårt partnerskap har potensial til å redefinere Norges posisjon som energinasjon. Med utgangspunkt i en verdensledende offshore- og leverandørindustri har vi byggesteinene og kompetansen som skal til for å gå i front i den grønne energiomstillingen. Vi ser frem til å samarbeide med Statkraft og bp for ytterligere å utvikle norsk havvindnæring, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser, sier Kristian Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind og konsernsjef i Aker Horizons. 
 
Med bp på laget styrkes også energisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia ytterligere. 


Om bp  
bps formål er å tenke nytt om energi for folk og kloden vår. Vår ambisjon er å bli et nullutslippsselskap innen 2050 eller før, og hjelpe verden til å nå netto null. bps strategi er å transformeres til et integrert energiselskap med kundefokusert løsninger og vekst i netto utviklet fornybarkapasitet til 20 GW i 2025 og 50 GW i 2030.   
www.bp.com  
  
Om Statkraft    
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4500 ansatte i 17 land.    
www.statkraft.no 
  
Om Aker Offshore Wind    
Aker Offshore Wind er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler på dypt vann, med utviklingsprosjekter i Asia, Nord-Amerika og Europa. Aker Offshore Wind bygger på erfaring fra tiår med offshore energiutvikling for å skape fremtidens havvindparker. Selskapets hovedaksjonær er Aker Horizons, et investeringsselskap dedikert til verdiskaping og ustlippsreduksjoner gjennom å utvikle fornybar energi og dekarboniseringsteknologi. Aker Offshore Wind [AOW-ME] er notert på Euronext Growth i Oslo, Norge.
www.akeroffshorewind.com

 

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson