Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stort vindprosjekt dobler kapasiteten for fornybar kraftproduksjon i Brasil

12 okt., 2020

Statkraft nye Ventos de Santa Eugenia vindkraftprosjekt klart for bygging.

Statkraft er klare til å starte byggingen av vindprosjektet Ventos de Santa Eugenia i nordøstlige Brasil, etter at kontrakten om turbinleveranser nylig er inngått med den tyske vindturbinprodusenten Nordex. Prosjektet er Statkrafts største i sitt slag i Sør-Amerika og vil doble selskapets produksjonskapasitet for fornybar energi i Brasil.

infografikk

Det 519 MW store vindprosjektet består av 91 vindturbiner fordelt på ti vindparker i delstaten Bahia, der Statkraft allerede har tre vindparker fra før. De ekstremt gode vindforholdene i området gjør at prosjektet vil produsere nærmere 2,3 TWh fornybar energi per år - nok til å forsyne mer enn 1,1 millioner brasilianske hjem med strøm.

Vindkraftutbyggingen gjennomføres i tråd med Brasils strenge regler for lisensiering og oppfølging av både miljømessige og sosiale aspekter. Prosjektene omfatter begrenset kjøp av land, og ingen flytting av mennesker eller negative effekter på biologisk mangfold. Statkraft vil for øvrig gjennomføre aktiviteter knyttet til utdanning og forbedring av infrastruktur i lokalsamfunnene nærmest prosjektområdet.

Det samlede investeringsbeløpet er cirka 4,2 milliarder kroner (BRL 2,5mrd), og prosjektet skal stå ferdig i juni 2023. Byggestart er planlagt i januar 2021, og de første vindturbinene er ventet å levere fornybar kraft fra september 2022.

Prosjektet vil benytte vindturbinen Nordex 163/5,7MW, som er de største vindturbinene Statkraft har tatt i bruk på land. Med en diameter på 163 meter vil hver turbin utnytte vinden fra et areal på størrelse med nesten tre fotballbaner.

- Gitt at Brasil er et av de landene i verden med sterkest konkurranse innen fornybar energi, er jeg veldig glad for at Statkraft har lykkes med å utvikle et konkurransedyktig og lønnsomt prosjekt som dette, sier Fernando de Lapuerta, landsjef for Statkraft i Brasil.

- En betydelig andel av den fornybare kraften som skal produseres er allerede solgt på langsiktige kontrakter, dels via offentlige auksjoner og dels på kommersielle kraftsalgskontrakter i det åpne brasilianske kraftmarkedet, legger han til.

Statkrafts eksisterende vindpark i Bahia

I 2019 kjøpte Statkraft Brasil et vindprosjekt på 660 MW fra en lokal utvikler. Takket være den teknologiske utviklingen, innlemmelsen av nye arealer og det lokale Statkraft-teamets redesign av prosjektet, er det opprinnelige prosjektet utvidet med cirka 450 MW til hele 1,1 GW. Dagens kunngjøring om bygging av 519 MW vindkraft er første del av dette utviklingsprosjektet.

- Byggingen av Ventos de Santa Eugenia er et betydelig steg på veien mot målet om å ha utviklet 6 GW vindkraft innen utgangen av 2025 og ambisjonen om å bli et ledende fornybarselskap i verden, sier konserndirektør for Internasjonal kraft i Statkraft, Jürgen Tzschoppe.

 

Fakta om Ventos de Santa Eugenia

Antall turbiner: 91
Installert effekt: 518,7 MW
Turbinleverandør: Nordex
Turbintype: N163/5.7
Kapasitetsfaktor: 52%
Årlig produksjon: 2,3 TWh
Lokasjon: Nær Uibaí i delstaten Bahia, nordøst i Brasil
Investeringskostnad: cirka NOK 4,2 mrd (BRL 2,5 mrd)
Forventet byggestart: Januar 2021
Forventet ferdigstillelse: Juni 2023

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson