Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Ventures investerer i Norsep

04 nov., 2020

Statkraft Ventures har gjort en første investering i Norsep i Porsgrunn.

Pilotfabrikken på forskningssenteret på Herøya i Porsgrunn åpnet i oktober 2018 og var i drift et drøyt år. Under testperioden ble flyveaske fra forbrenningsanleggene på Haraldrud i Oslo og Returkraft i Kristiansand benyttet. Foto: Norsep

Norsep har utviklet ny teknologi for gjenvinning av farlig avfall fra forbrenningsanlegg som alternativ til deponi. Statkraft Ventures vil være en aktiv eier i Norsep gjennom representasjon i styret, samt bidra som en industriell og strategisk partner og tilføre industriell kompetanse.

Statkraft Ventures tar i første omgang en 14% eierandel i Norsep, men samarbeidet skal utvikles videre og Statkraft Ventures har en opsjon på å øke sin eierandel til over 35%.

- Sjelden ser man en så god mulighet til å bidra til det grønne skiftet og samtidig skape store forretningsmessige verdier”, sier Anders Prietz, leder for Statkraft Ventures.

- Gjenvinning i stedet for deponi er helt klart fremtiden. Norsep vil bidra til en renere klode samtidig som de er meget attraktive fra et forretningsperspektiv. Teknologien er unik og har et meget stort markedspotensiale, sier Prietz.

Statkraft Ventures et heleid datterselskap av Statkraft AS, og er en av de ledende venture capital investorene i Europa innen det grønne skiftet. Statkraft AS er den største produsenten av fornybar energi i Europa.

Kontakt
Statkraft Ventures
Lars Odin Mellemseter
LOM@statkraftventures.com
+47 9507 9572


Statkraft Ventures

Norsep