Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Oppkjøpet av Solarcentury sluttført

27 nov., 2020

Statkraft har i dag sluttført oppkjøpet av den globale solkraftutvikleren Solarcentury med hovedkontor i London.

Med den endelige gjennomføringen av transaksjonen eier Statkraft 100 prosent av aksjene i Solar Century Holdings Ltd og dets datterselskaper. Etter en overgangsperiode, der Solarcentury fortsatt vil operere som et selvstendig selskap, er planen å samle enhetene for solkraftutvikling under Statkrafts organisasjon og merkevare i løpet av 2021.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft uttalte følgende da kjøpet først ble kunngjort 2. november 2020:

- Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å øke satsingen på vind- og solkraft, og bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. På samme måte som vannkraft og solkraft utfyller hverandre, passer Statkraft og Solarcentury godt sammen med tanke på både folk og formål. Sammen setter vi ytterligere fart på overgangen til fornybar energi.

Solarcentury ble stiftet i 1998. Selskapet er en global leder innen solkraft og utvikler, bygger, eier og drifter storskala solkraftanlegg og smartteknologi. Solarcentury er kjent verden over for å ha utviklet og bygget ut noen av de største storskala solkraftprosjektene i Storbritannia, Nederland, Spania, Kenya og Mexico, deriblant foregangsprosjekter som verdens første bro dekket av solpaneler på Blackfriars stasjon i sentrum av London.

Selskapet har som mål å gjøre en reell innsats i den globale kampen mot klimakaos ved å gjøre solkraft til den vanligste energikilden verden over. I løpet av Solarcenturys 22-årige historie har selskapet bidratt til at solkraft har blitt en viktig energikilde. Selskapets prosjekter har generert 6 TWh med ren energi, og kuttet 1,7 millioner tonn CO2.