Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Oppgraderer Straumsmo og Innset kraftverk for om lag 300 mill. kroner

11 des., 2020

Statkraft er godt i gang med arbeidet med å rehabilitere de to kraftverkene Straumsmo og Innset i Barduelva i Troms, som ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet.

Rehabiliteringen omfatter utskiftning av kontroll- og apparatanlegg i begge kraftverkene og har en kostnadsramme på 300 millioner kroner. Kraftverkene har en samlet installert effekt på 220 MW og produserer 1,1 TWh i året. Det tilsvarer forbruket til om lag 45 000 husstander.

Kraftverkene får vann fra Altevann, men produksjonen vil ikke bli nevneverdig påvirket av arbeidet. Prosjektet er beregnet til å ha en varighet på 3 til 4 år.

- Gjennom disse rehabiliteringene sørger vi for å ivareta effektiviteten, stabiliteten og påliteligheten i våre automasjons- og elektriske systemer ettersom begge disse kraftverkene opererer ubemannet. Straumsmo og Innset kraftverk vil etter denne oppgraderingen sørge for fortsatt fornybar kraftproduksjon i mange tiår fremover, sier regiondirektør Dag Smedbold.

Covid-19 tilpasninger
På entreprenørsiden er det ABB som har den største kontrakten i prosjektet. Samtidig benytter Statkraft lokale entreprenører i anleggsarbeidet. Prosjektet har i samarbeid med lokale entreprenører gjort tilpasninger i forhold til situasjonen rundt Covid-19 og har gode planer for å kunne gjennomføre dette på en trygg og sikker måte.

- Pandemien påvirker hvordan vi jobber og planlegger slike prosjekter. Vi følger nasjonale og regionale smittevernregler nøye, samtidig som vi bruker den erfaring vi har opparbeidet oss det siste halvåret med å stoppe smittetilgang. Et av tiltakene vi har god erfaring med er å benytte oss av lokale entreprenører og leverandører for å unngå smitteimport fra andre områder, sier Dag Smedbold.

Nytt koblingsanlegg planlegges
Straumsmo koblingsanlegg eies i dag av Statnett og Statkraft. Store deler av koblingsanlegget er fra 1966 og må skiftes ut for å opprettholde trygg strømforsyning. Statnett og Statkraft har gått sammen om planlegging av nytt anlegg. Søknad om konsesjon er sent og søknaden forventes behandlet i løpet av første kvartal 2021.

Arbeid med det nye apparatanlegget på Innset. Foto: Statkraft

 

For mer informasjon, kontakt:

Regiondirektør Dag Smedbold
E-post: dag.smedbold@statkraft.com
Tlf.: +47 95920223