Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fysisk algoritmetrading: Raske avgjørelser

Med en stadig økende andel av fornybare energikilder i kraftnettet er digitale løsninger for energihandel blitt uunnværlige. Med basis i nøye utviklete algoritmer kan traderne optimalisere kraftproduksjonen og strømleveransene i sanntid.

Konstantin Wiegandt
Konstantin Wiegandt
Head of Algorithmic Trading & Analysis

Dr. Konstantin Wiegandt leder enheten for fysisk algoritmehandel og analyse ved Statkrafts kontor i Düsseldorf i Tyskland. Enheten er knyttet til selskapets forretningområde Marked.

Fornybare kraftkilder som sol og vind har gjort energimarkedet mer værdrevet og dermed mer flyktig, fordi endringer i været påvirker kraftproduksjonen. Det gjør det vanskeligere å forutsi hvor mye strøm som til enhver tid må produseres av fleksible teknologier som vannkraft, gasskraft eller batterier for å sikre en jevn kraftforsyning.

– Klokka 12 en dag kan vi ha solgt kraft for ulike tidsperioder den neste dagen – for eksempel ut fra forventet vindproduksjon. Men på grunn av at det oppstår avvik mellom produksjon og forbruk i løpet av dagen, må dette koordineres i sanntid mellom leverandører og forbrukere, forklarer dr. Konstantin Wiegandt, leder for algoritmehandel og analyse ved Statkrafts kontor i Düsseldorf i Tyskland.

Fysisk algoritmetrading
Fornybare energikilder som sol og vind er påvirket av værforholdene, noe som gjør det vanskeligere å forutsi hvor mye strøm som vil bli produsert til enhver tid. I et slikt ustabilt og kortsiktig energimarked blir behovet større for å kunne ta raske avgjørelser, og det er maskiner bedre egnet til enn mennesker. (Foto: Shutterstock)

Statkraft startet de første algoritmiske applikasjonene i 2013 og har utviklet en omfattende portefølje av handelsalgoritmer.

Gjennom virtuelle kraftverk i Tyskland og Storbritannia kan den svingende produksjonen av fornybar kraft fra en rekke mindre produsenter samles og styres.

– Jo nærmere vi kommer til levering, jo bedre kan vi forutsi hva slags type kraftkilde som kan levere strøm når, og vi kan handle med kraften inntil få minutter før den skal brukes. Siden tidshorisonten er så stram, trenger vi støtte fra våre matematiske algoritmer for å ta riktige avgjørelser, sier han.

Virtuelt kraftverk
Eksempler på elementer i et virtuelt kraftverk.

Kjøleskap eller elbil som strømforsyning

Ingen kan forutsi det kommende været med 100 prosent presisjon. 10 timer før en planlagt levering av vindkraft vil usikkerheten for vindproduksjonen ligge på rundt 10 prosent. Jo nærmere levering, jo lavere usikkerhet. Noen minutter før levering er den rundt to prosent.

– Først på leveringstidspunktet vet vi hvor mye vindkraft som faktisk leveres. For å sikre en stabil strømforsyning må vind- eller solenergi balanseres med fleksible kraftkilder som vannkraft, batterier og gasskraft, forklarer Wiegandt.

Trenden i markedet går mot stadig flere mindre produsenter av fleksibel kraft.

Lading av elbil
Kan et bilbatteri tjene som en ekstra reserve i strømnettet? (Foto: Shutterstock)

– Det er mulig, for eksempel, å gå helt ned til en enkelt elbil som kan gi strømnettet fleksibilitet mens den er tilkoblet for lading. Ved hjelp av algoritmiske handelsløsninger kan vi integrere denne typen småskala fleksibilitet i kraftsystemet. Det er veien vi må ta for å nå målet om 100 prosent fornybar energi, fastslår Wiegandt.

Økt tilgang på vind og solenergi er ikke nok i seg selv, siden produksjonen er så væravhengig.

– Elbilrevolusjonen er eksempel på et skifte som potensielt kan bidra med store muligheter for å gi fleksibilitet til strømnettet. Men det forutsetter at tusenvis av vindturbiner og solcelleanlegg må samkjøres med millioner av elektriske bilbatterier, og det kan bare gjøres automatisk. Her kommer algoritmer inn som et uunnværlig verktøy, sier han.

Enheter så små som et kjøleskap kan også bli potensielle fleksibilitetsleverandører, siden deres strømforbruk kan forskyves i tid.

– Dette er spennende tider, fordi kraftmarkedet og teknologien kobles sammen på helt nye måter, legger han til.

Graf over fornybarandel i verden

Maskiner støtter mennesker

I 2018 kjøpte Statkraft 61 prosent av det München-baserte selskapet eeMobility, som tilbyr ladeløsninger for flåter av firmabiler.

– Hvis vi vet at disse elbilene lades mellom klokka åtte om kvelden og åtte om morgenen, kan vi beregne hvor stor fleksibilitet vi kan oppnå derfra. Vi kommer bare til å se mer av denne typen fleksibelt forbruk, sier Wiegandt.

Statkraft forvalter blant annet tradingen med fleksible ressurser på vegne av tredjepartsprodusenter i Storbritannia på en helautomatisk måte.

– Eksterne data i form av værmeldinger og informasjon fra kunder og produsenter går inn i systemene våre, og så beregner algoritmene når det er best å trade, produsere eller forbruke energi, og så sendes signaler automatisk til kraftverkene, forklarer han.

Tradingrom i Düsseldorf
Hektisk aktivitet og dyp konsentrasjon i Statkrafts tradingrom i Düsseldorf i Tyskland. (Foto: Oliver Tjaden)

Statkrafts tradingavdelinger i Düsseldorf og Oslo er bemannet døgnet rundt alle dager. Robotene gjør beregninger, trader og planlegger, mens menneskene kan gripe inn når det er nødvendig.

– Våre krafthandlere vet hvordan algoritmene fungerer og kan også utvikle eller foredle dem selv. I første halvdel av 2020 gjennomførte Statkrafts algoritmer tre millioner handler, sier Wiegandt.

Statkrafts største vindportefølje er i Tyskland, der algoritmer er i stand til å balansere hele porteføljen av vindparker med en produksjon på mer enn 10.000 MW.

– Ansatte kan overta hele eller deler av transaksjonene manuelt i spesielt ustabile situasjoner, for eksempel hvis det er meldt storm. Her handler det om å ta raske beslutninger, og maskinene støtter mennesker i å gjøre de riktige valgene. Jo raskere og mer effektive beslutninger vi tar, jo billigere blir det for forbrukerne, sier Wiegandt.

Flyt i fysisk algoritmetrading

Robot med PC
Foto: Shutterstock

Se også: Finansiell algoritmetrading

I finansiell algoritmetrading kjøpes og selges forventninger om fremtidige trender i energimarkedet basert på automatiske handelsmønstre. Samspillet mellom maskiner og mennesker åpner for helt nye muligheter.

Finansiell algoritmetrading: Forente krefter mellom maskin og menneske

Del denne artikkelen