Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

European Green Deal – klimaløve eller papirtiger?

29 mai, 2020

Statkraft og WWF Verdens naturfond inviterer til frokostmøte 15. juni for å gi et innblikk i hva European Green Deal er, om den blir gjennomført etter planen og hva den kan bety for Norge.

Mandag, 15. juni 2020 kl 08:45 – 09:45

EU ønsker å bli karbonnøytralt innen 2050. Europakommisjonens nye leder, Ursula von der Leyen, tar utfordringen på alvor. Hun har løftet fram en «Green Deal for Europe» som hovedambisjonen for Europa de kommende årene. Hittil i 2020 har kommisjonen bl.a lagt fram forslag til klimalov, en industristrategi, en «Fra gård til gaffel»-strategi, forslag om en grønn omstillingsmekansime og en strategi for biologisk mangfold til 2030.

Illustrasjonsbilde med logo

Samtidig har koronakrisen medført en historisk nedstenging av europeisk økonomi. Arbeidsledigheten stiger og EUs medlemsland er på vei inn i sin verste økonomiske krise siden 2. verdenskrig.

Vil European Green Deal bli gjennomført etter planen, eller vil koronaviruset ta knekken på alle grønne intensjoner? Blir Green Deal bare en papirtiger, en byråkratisk prosess som ender på historiens skraphaug? Og hvordan forholder norske politikere seg til det grønne politiske verkstedet som nå finner sted i Brussel?

Du møter en representant for Europaparlamentet og et norsk politikerpanel som vil kaste lys over hvordan de tror European Green Deal vil stå seg gjennom koronakrisen og hvordan den kan påvirke den politiske agendaen i Norge.

0845: Hva er European Green Deal og hva vil den bety i praksis?
- Julie Wedege, leder myndighetskontakt, Statkraft
- Karoline Andaur, leder, WWF Verdens naturfond

09:00: Hvordan påvirker koronakrisen Green Deal?
- Niels Fuglsang, medlem av Europa-parlamentet (S)

0915: Hva betyr Green Deal for norsk politikk?
Fra Energi- og miljøkomiteen:
- Lene Westgaard-Halle, H
- Espen Barth Eide, AP
- Lars Haltbrekken, SV

Moderator: Bjørn Haugland, leder i Skift