Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og COVID-19-viruset

19 mar., 2020

Statkraft følger utviklingen av Covid-19-utbruddet nøye og gjør fortløpende tiltak i tråd med nasjonale helsemyndigheters råd.

Songa dam oppstroms norway.jpg

Statkraft er Norges største kraftprodusent og har til enhver tid en sentral rolle med å levere kritisk samfunnsmessig infrastruktur, som elektrisitet og fjernvarme.

Fokus på det operative


Alle driftsområdene i Statkraft (i Norge og internasjonalt) er godt rustet for å håndtere situasjonen og produsere strøm selv om ansatte skulle bli smittet eller syke. Vårt oppdrag som kraftprodusent og fjernvarmeleverandør betyr at personell som jobber i sentrale operative funksjoner, må være på jobb. Statkraft prioriterer nøye ressursene for å ivareta sikker og stabil drift av kraftverkene og fjernvarmevirksomheten.

Tiltak

Statkraft har iverksatt en rekke tiltak i de operative enhetene som blant annet kraftig redusert reisevirksomhet og deltakelse på møter. Det er innført hjemmekontor og møter gjennomføres ved utstrakt bruk av digital kommunikasjon. Renhold og andre hygienetiltak er også intensivert.

Beredskap

I tillegg til fokus på det operative, er også flomhåndtering og regulering av vannstand en prioritert oppgave for Statkraft. Dersom situasjonen blir svært alvorlig er det i Norge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som har overordnet ansvar for samordning av beredskapen. Dette er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som består av NVE, kraftprodusentene, fjernvarmeprodusentene og nettselskapene, fordelt i 13 distrikter.

Internasjonalt

Statkraft er samtidig et ledende internasjonalt selskap med kraftproduksjon og handels-aktiviteter i 16 land og med rundt 4000 ansatte. Konsernet har en sentral rolle i å levere kritisk infrastruktur i de fleste landene det er tilstede.

Vi følger derfor også den globale situasjonen tett og har etablert landspesifikke arbeids-grupper og retningslinjer som følger opp det enkelte lands råd og instrukser, både for å beskytte våre ansatte og for å sikre opprettholdelsen av våre kritiske aktiviteter..

Samtidig pågår en løpende vurdering av hvordan våre ulike prosjekter i inn- og utland skal forholde seg til spredningen av viruset og de ulike konsekvensene det gir.

Statkraft vil fremover benytte denne websiden til å legge ut oppdatert informasjon om situasjonen.

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson
Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt