Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Oppdatering på COVID-19-situasjonen

25 mar., 2020

Tre av Statkrafts utbyggingsprosjekter er midlertidig stanset som følge av COVID-19-utbruddet, mens øvrige prosjekter fortsetter. Her er en statusoppdatering på de største prosjektene våre.

tidong.JPG
Prosjektområdet for vannkraftverket Tidong i staten Himachal Pradesh i India.

Statkraft følger sammen med våre kontraktører nøye med på utviklingen av COVID-19-utbruddet og vurderer kontinuerlig tiltak i tråd med råd fra nasjonale helsemyndigheter. Vi vurderer løpende hvordan byggeprosjektene våre skal forholde seg til spredningen av viruset og konsekvensene av tiltakene som innføres. Samtidig planlegger vi for ulike scenarier fremover.

Beslutningene om å midlertidig stanse arbeidet på enkelte prosjektanlegg er i tråd med selskapets fokus på sikkerheten for våre medarbeidere. Samtidig er beslutningene også med på å sikre verdiene på anleggene.

Situasjonen rundt COVID-19-utbruddet er foreløpig for uforutsigbar til å vurdere når det vil være trygt å gjenoppta arbeidet på anleggsområder som nå er midlertidig stengt. Det er også for tidlig å si noe om hvilke økonomiske konsekvenser forsinkelser vil få.


Prosjektarbeidet på Tidong midlertidig stanset

Som følge av COVID-19-utbruddet har Statkraft besluttet å midlertidig stanse det 100 MW store Tidong vannkraftprosjekt i India. Alle Statkraft-ansatte og arbeidere hos ulike entreprenører ble informert og planen for å stenge ned prosjektområdet ble iverksatt av prosjektgruppen lørdag 21. mars.

Mens anleggsområdet er stengt ned, vil et minimum av sikkerhetspersonell forbli på stedet for å sikre vakthold.


Prosjektarbeidet på Los Lagos midlertidig stanset

Som en konsekvens av COVID-19-utbruddet har Statkraft besluttet å midlertidig stanse det 52 MW store vannkraftprosjektet Los Lagos i Chile. Alle Statkraft-ansatte og arbeidere hos ulike entreprenører er informert og planen for å stenge ned prosjektområdet vil bli gjennomført denne uken.

Mens anleggsområdet er stengt, vil et minimum av sikkerhetspersonell forbli på stedet for å sikre vakthold.


Arbeidet på Moglice-prosjektet fortsetter

På det 184 MW store vannkraftprosjektet Moglice i Albania fortsetter arbeidet. Byggearbeidene er ferdigstilt og prosjektet jobber nå med testing og idriftsetting med mål om å starte kommersiell drift I løpet av Q2-2020.


Arbeidet på vindparken Windy Rig stanset

Vår entreprenør for byggearbeidene på den 43 MW store vindparken Windy Rig i Skottland, har bekreftet at arbeidet på anleggsområdet er stanset. Årsaken er de nye tiltakene britiske myndigheter har innført for å bekjempe spredningen av COVID-19.

Anleggsområdet er allerede etablert og arbeidet med interne veier påbegynt.


Fosen-utbyggingen går videre

Tre av Fosen Vind’s seks vindparker i Midt-Norge er i full drift. Planen er å ha de siste tre vindparkene i drift innen utgangen av året. Turbinleverandøren Vestas legger nå til rette for å fullføre utbyggingen med transport og montasje av 100 turbiner i tre vindparker fra påske og utover.

Gjennomføring og tempo tilpasses myndighetenes restriksjoner i lys av COVID-19 situasjonen. Mobilisering av personell vil foregå gradvis og planlegges i tett dialog med leverandører, kommuneadministrasjonen og lokale helsemyndigheter. Alle aktiviteter og tiltak planlegges med hensyn på smittevern og for å ivareta sikkerheten til så vel ansatte som lokalbefolkningen. Leveransene av turbindeler til kaianleggene og lagerplasser vil foregå etter opprinnelig plan, mens tiltak og forholdsregler for å hindre spredning av smitte som bl. a karantenebestemmelser vil skyve på oppstarten av transporter og montasje av turbiner med noen uker.

Statkraft er ansvarlig for prosjektgjennomføringen på vegne av Fosen Vind. Joint venture-selskapet er eid av TrønderEnergi og Statkraft, I tillegg til Nordic Wind Power DA. Som er et europeisk investorkonsortium.


Biodrivstoff-prosjektet på Tofte går videre

Silva Green Fuel’s demonstrasjonsanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte fortsetter i henhold til plan.

Nesten alle større kontrakter med leverandører er signert og prosjekteringen av de forskjellige prosessenhetene er godt i gang på forskjellig fabrikker. På Tofte forberedes den eksisterende fabrikkhallen med ny infrastruktur og nytt dekke slik at demoanlegget kan monteres utover året og neste år.

Statkraft er ansvarlig for prosjektgjennomføringen på vegne av Silva Green Fuel. Joint venture-selskapet er eid av Södra og Statkraft.

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson
Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt