Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Styrker posisjonen innen solkraft - kjøper Solarcentury

02 nov., 2020

Statkraft har inngått avtale om å kjøpe en av pionérene innen solenergi, Solarcentury. Sammen er de to selskapene godt posisjonert for rask vekst innen solkraft, og for å bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi.

Statkraft får tilgang til en prosjektportefølje på 6 GW både i Europa og Sør-Amerika, som kombinert med Statkrafts egne prosjekter umiddelbart gjør selskapet til en ledende utvikler av solkraft i Europa. Solarcenturys prosjekter omfatter mange markeder i sterk vekst, deriblant Spania, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Hellas, Italia og Chile.

Transaksjonen innebærer kjøp av samtlige aksjer i Solarcentury Holdings og dets datterselskaper. De tidligere hovedaksjonærene i selskapet var Scottish Equity Partners, VantagePoint Capital Partners, Zouk Capital, og Grupo Ecos. Kjøpesummen er GBP 117,7 millioner, inkludert selskapets kontantbeholdning.

Talayuela solpark i Spania
Solarcenturys Talayuela solpark i den spanske regionen Extremadura er en av de største (300 MWp) solparkene som så langt er bygget i Spania uten subsidier. Foto: Solarcentury


Solarcenturys geografiske fotavtrykk passer godt med Statkrafts eksisterende prosjektportefølje og markedsoperasjoner. Med sin ekspertise på markedsoperasjoner og global energihandel har Statkraft en unik mulighet til å skape merverdier i den oppkjøpte prosjektporteføljen, og selskapet har som mål å utvikle minst 8 GW vind- og solkraft innen 2025.

I løpet av de siste ti årene har solkraftkapasiteten økt 27 ganger, og, ifølge Statkrafts «Lavutslippsscenario», er det ventet at solkraft vil overgå andre fornybarkilder og bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035. I 2050 forventer en at solkraft vil utgjøre 38 prosent av verdens kraftproduksjon.

- Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å øke satsingen på vind- og solkraft, og bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. På samme måte som vannkraft og solkraft utfyller hverandre, passer Statkraft og Solarcentury godt sammen med tanke på både folk og formål. Sammen setter vi ytterligere fart på overgangen til fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

- Solarcentury har vokst organisk siden 2007, og er nå en svært lønnsom virksomhet. For å kunne fortsette å vokse så hurtig som mulig i dette markedet, trenger vi større finansielle muskler. Det er årsaken til at vi har vært på utkikk etter nye eiere. Statkraft har ambisjoner om å investere i og utvide sin solkraftportefølje. Det gjør selskapet til en perfekt partner for oss, sier konsernsjef Frans van den Heuvel i Solarcentury.

infografikk
Solarcentury er en global utvikler av solkraft. Selskapet har hovedkontor i London, og rundt 180 medarbeidere i 12 forskjellige land. Siden Solarcentury endret strategi i 2013 har selskapet utviklet 40 storskala solkraftprosjekter med en samlet effekt på ca. 1200 MWp i syv ulike land.

Transaksjonen er betinget av ulike myndighetsgodkjenninger, og forventes gjennomført innen utgangen av 2020.

Om Solarcentury

Solarcentury ble stiftet i 1998. Selskapet er en global leder innen solkraft og utvikler, bygger, eier og drifter storskala solkraftanlegg og smartteknologi. Solarcentury er kjent verden over for å ha utviklet og bygget ut noen av de største storskala solkraftprosjektene i Storbritannia, Nederland, Spania, Kenya og Mexico, deriblant foregangsprosjekter som verdens første bro dekket av solpaneler på Blackfriars stasjon i sentrum av London.

Solarcentury har som mål å gjøre en reell innsats i den globale kampen mot klimakaos ved å gjøre solkraft til den vanligste energikilden verden over. I løpet av Solarcenturys 22-år lange historie har selskapet bidratt til at solkraft har blitt en viktig energikilde. Våre prosjekter har generert 6 milliarder kWh med ren energi, og kuttet 1,7 millioner tonn CO2.

Solarcentury