Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fornybart: Strålende fremtid for solenergi

Solen er den raskest voksende energikilden i verden. Hvis utviklingen fortsetter, kan opptil 30 prosent av verdens elektrisitetsbehov dekkes av solenergi i 2040. Dette har fått Statkraft til å satse for fullt på solenergi igjen.

Willemien van den Hoogen
Willemien van den Hoogen
Business Development Manager

Willemien van den Hoogen er ansvarlig for forretningsutvikling i Statkraft-enheten Solar Development med base i Amsterdam i Nederland. Enheten er en del av selskapets forretningsområde Europa.

En kraftig reduksjon i produksjonskostnadene for solceller, kombinert med en stigende etterspørsel etter fornybar energi, gjør at solkraft nå vokser raskere enn alle andre energikilder. Det bekrefter Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin siste rapport om fornybar energi, Renewables 2017.

– Tidligere ble sol- og vindkraft bygget ut som følge av subsidier fra myndighetene. Nå har de blitt mye billigere og er kommersielt lønnsomme i solrike land, sier Willemien van den Hoogen, forretningsutvikler i Statkrafts solenergiteam.

– Investorer investerer ikke i sol og vind fordi de ønsker å fremstå grønne, de gjør det fordi det er økonomisk lønnsomt.

Utvikling i fornybare energikilder

Kina dominerer

Det er særlig Kina som leder an i både produksjon og bruk av fornybar energi, og solkraft har blitt både raskt og rimelig å bygge ut. Alvorlige problemer med luftforurensing i mange byer, og et stigende energibehov som følger med befolkningsvekst og velstandsutvikling, gjør at Kina allerede står for halvparten av etterspørselen etter solenergi.

Behovet for ny fornybar energi fra både vann, vind og sol er ventet å øke kraftig i årene som kommer – over hele verden. IEA tror solkraft vil fortsette å dominere veksten, og venter at utbyggingen av solenergianlegg vil overgå både vannkraft og vindkraft med god margin.

Statkraft har vært forsiktig avventende til solenergi i noen år, men satser nå for fullt. I rapporten Lavutslippsscenario 2018 spår Statkraft at solkraft vil vokse kraftig og stå for 30 prosent av kraftproduksjonen globalt i 2040.

Denne veksten ønsker selvfølgelig Europas ledende produsent av fornybar energi å være med på. Som et første viktig skritt på veien inn i dette markedet har Statkraft bygget en solpark i Emmen i Nederland. Den har vært i full drift siden februar 2018. Erfaringene herfra vil være svært nyttige for den videre satsingen både i Europa og ellers i verden.

Graf om hva hvor mange husholdninger solparken dekker strømbehovet for

Lovende begynnelse

Solparken Lange Runde i Emmen dekker et areal tilsvarende 25 fotballbaner og har en årlig effekt på nesten 14 GWh. Det tilsvarer elektrisitetsbehovet for 4000 nederlandske husholdninger.

– Oppstarten av Lange Runde har gått over all forventing, sier Willemien van den Hoogen.

– Anlegget har vært i full drift siden starten. Takket være den eksepsjonelt solfylte sommeren har produksjonen vært om lag 25 prosent høyere enn forventet.

Ifølge Willemien van den Hoogen gir erfaringene fra Lange Runde, og de lovende utsiktene for solenergi generelt, gode argumenter for å satse videre i Nederland. Nederlenderne har så langt hatt liten egen produksjon av fornybar energi, og landet har ingen tilgang til vannkraft. Utviklingen av vindparker har også gått tregt, selv om ambisjonene har vært høye. Det gjør nederlenderne sultne på sol.

– Nederland ligger bak på EUs mål om en fornybar andel på 14 prosent innen 2020, så de trenger å få opp farten. Derfor ser vi en boom for solenergi i Nederland akkurat nå. Statkraft er klar for å ta sin del av denne veksten, sier van den Hoogen.

Infografikk om Lange Runde

Internasjonal strategi

Statkraft tar sikte på kraftig vekst i utvikling av både solenergi og vindkraft i flere andre land også.

– Solenergi vil helt avgjort bli viktig fremover. I tillegg til at solceller har blitt langt billigere de siste årene, er det også mindre lokal motstand mot solparker enn vindparker, sier van den Hoogen.

Det finnes et marked for solcelleanlegg i mange størrelser, fra små private anlegg på hustak til enorme parker med endeløse rekker av solcellepaneler. Statkraft vil først og fremst satse på mellomstore solparker og solcelleanlegg tilknyttet næringsbygg. Det er her lønnsomheten er best og risikoen lavest. Statkraft kommer heller ikke til å eie anleggene alene. Strategien er å investere i tidlig utvikling og bygging, for deretter å selge majoritetsandelen til en langsiktig investor.

– Ved å selge oss delvis ut av ferdige prosjekter sikrer vi midler til å bygge nye anlegg, samtidig som vi signaliserer vår langsiktige interesse for å satse på solenergi ved å forbli på eiersiden, sier Willemien van den Hoogen.

art Robrecths and Andrea Boccabella
Bart Robrecths og Andrea Boccabella fra Statkrafts solenergiteam i Amsterdam. (Foto: Ole Martin Wold)

Hybridparker

Solenergianlegget Lange Runde er bygd på jordbruksareal, og planen er å bruke arealet under solpanelene til beite for sauer. Denne løsningen hindrer tap av verdifulle landbruksområder til kraftproduksjon. I tillegg til denne typen flerbruk tror Willemien van den Hoogen at det i fremtidige prosjekter blir vanlig med hybridparker, der solcellepaneler og vindturbiner blir plassert i samme område.

– Sol og vind er to fornybare kilder som produserer strøm under ulike forhold, så vi mener det er en god idé å bygge disse anleggene sammen - både for å spare plass og for å optimalisere nettkapasiteten, sier hun. 

Batterier blir viktige

En svakhet ved fornybare energikilder som vind og sol har vært manglende muligheter for å lagre energien til dager når det er lite vind eller sol. Her åpner utviklingen innen batteriteknologi for nye muligheter, noe Statkraft følger nøye med på.

– Kombinasjonen av batterier og hybride sol- og vindenergisystemer vil gi betydelig mer stabile energileveranser, samt en mer effektiv bruk av eksisterende nettkapasitet, sier van den Hoogen.

– Vi vet at tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet er en forutsetning for fortsatt vekst i dette markedet. Vi er ennå ikke der hvor sol og vind fullt ut kan erstatte kull og gass, men vi er på vei.