Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tunsbergdalsdammen oppgraderes

10 mai, 2016

Et omfattende arbeid må til for å ruste Tunsbergdalsdammen til å tåle fremtidens klimaendringer. Med sprengningsarbeider, graving og transport av store mengder stein, må HMS få høyeste prioritet.

Oppgraderingen startet allerede i 2015, men prosjektet går inn i sin mest aktive fase nå. I oktober i år skal jobben være gjort.

- Tunsbergdalsdammen er bygget i 1975 og tilfredsstiller ikke de nye kravene fra NVE. Statkraft utbedrer derfor flomavledningen, lekkasjemålene og plastring på dammen, forteller prosjektleder Martin Eek Burud.

Prosjektet har et budsjett på ca. 125 millioner kroner.

Mer nedbør

Bakgrunnen for de nye kravene fra NVE, er blant annet forventninger om mer nedbør i Norge i fremtiden. Dammen blir derfor bygget én meter høyere, og den skal «plastres» med omtrent åtte meter ekstra stein i bredden.

Totalt 200.000 kubikkmeter stein går med i prosjektet, som er det største damprosjektet i Region Midt-Norge.

I tillegg til forsterkningene skal dammen også få økt flomløpskapasitet, utvidet kanaler og tunneler. Det installeres dessuten et nytt lekkasjemålesystem.

HMS kommer først

I oppgraderingsprosjektet må HMS stå i fokus. Flere arbeidsoppgaver innebærer risiko for entreprenørene, og må planlegges nøye. I tillegg til sikkerheten til egne folk, er også Leirdalen et populært utgangspunkt for toppturer. Med sin plassering under Jostedalsbreen faller det mye snø i området, og skisesongen vil i år strekke seg til over 17. mai.

Et viktig sikkerhetsaspekt å ha god kommunikasjon med brukerne av området, som skiløpere, turgåere, bønder med beitedyr og turister. Det vil være anleggsarbeid og tungtransport i området fram til månedsskiftet oktober/november 2016.