Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft med tredje runde av Climate Roundtable

04 mar., 2016

1. mars var en bred gruppe av forskere, næringslivsledere, organisasjonsledere og politikere samlet på Statkraft konferansesenter Vang Gård for å finne nye løsninger på klimaendringene.

 Gruppen ble personlig invitert til møtet av konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, som er bredt engasjert i skjæringspunktet mellom klima og energi .

Tre hovedtemaer ble diskutert: internasjonal klimastrategi etter Paris-avtalen, grønn vekst og konkurranseevne, samt ansvarlig lederskap.

- Vi hadde en historisk avtale i Paris, hvor nesten alle land godtok den første juridisk bindende globale klimaavtalen verden har sett. Og alle land har satt nasjonale klimamål. Utfordringen fremover er: Hva gjør vi heretter, sier Rynning-Tønnesen.

Livlige diskusjoner

Rundebordskonferansen utløste både livlige og dyptpløyende diskusjoner. Felipe Calderón, tidligere president i Mexico og leder av the Global Commission on the Economy and Climate, adresserte de overordnede temaene og arven fra Paris-avtalen om klima.

Den norske ministeren for Klima og miljø, Vidar Helgesen, ga sitt syn på det  ansvaret nasjonalstatene fikk i Paris for å løse klimautfordringene.

Direktøren for Potsdam Institute for Climate Impact Research, Hans Joachim Schellnhuber, også kjent som grunnleggeren av to-gradersmålet, ga møtedeltagerne de aller nyeste vitenskapelige bevisene for klimaendringer.

Laura Cozzi fra Det internasjonale energibyrået (IEA) snakket om overgangen fra fossilt til fornybar energi og hvordan verdens energisituasjon ser ut etter Paris-avtalen.

Andrew S. Winston, forfatter av boksuksessen "The Big Pivot" og strategisk rådgiver i miljøspørsmål for flere store selskaper, snakket om ansvarlig ledelse og globalt samarbeid som fører til bærekraftig vekst.

Nye tiltak vokser frem

Statkrafts Climate Roundtable ble arrangert for første gang i 2013. Siden den gang har møtene resultert i flere nye partnerskap og tiltak.

I fjor lanserte Statkraft og Xynteo  the Energy and Climate Zone, en digital informasjonsarena som gir enkel tilgang til den nyeste kunnskapen om klimavitenskap, økonomi og finans, politikk og fornybar energi. Sammen med Grantham Research Institute har Statkraft startet et et treårig samarbeid om forskning på lavkarbonøkonomien.

Klimaoptimist

Rynning-Tønnesen oppsummerte møtet og sa at han personlig er en klimaoptimist. - Jeg tror det er tre drivkrefter som vil sikre at vi faktisk lykkes med å redusere klimaendringene: Den første er at investorer griper mulighetene, fordi det lønner seg. Den andre er bærekraftige forretningsmodeller som er oppstått i forbindelse med forstyrrende markeder (disruptive markets). Den tredje er at nyskapning kommer inn som en ukjent faktor i ligningen.