Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Ventures investerer i ny Smart Grid-nettløsning

14 jun., 2016

Statkraft Ventures investerer i en ny Smart Grid-nettløsning som vil gjøre det mulig å ha flere desentraliserte fornybare energikilder i nettet.

Statkraft Ventures GmbH skal investere i DEPsys, et selskap som utvikler Smart Grid-nettløsninger. Statkraft Ventures ledet en serie A finansieringsrunde der VNT Management og One Creation deltok. Det nyetablerte sveitsiske selskapet hentet inn til sammen ca. 3 millioner CHF (ca. 2,8 millioner EUR) i denne runden.

- Den økende mengden fornybar kraft legger et enormt press på dagens nettinfrastruktur. DEPsys' produktutvalg hjelper nettoperatører med å håndtere disse skiftende miljøene og gjør at vi kan utnytte lavspenningsnett bedre, samtidig som vi har kontroll på kostnadene, sier Matthias Dill, administrerende direktør i Statkraft. - Vi har snakket med DEPsys' kunder og fagfolk i Statkraft og det har vist seg at DEPsys har en overlegen løsning for å integrere flere fornybare energikilder i nettet.

Strømnett er konstruert for sentral energiproduksjon og ovenfra og ned-fordeling til kundene. Den økende andelen fornybar energi fra desentraliserte solenergi- og vindkraftanlegg, samt fra batterier, gjør at den elektriske stabiliteten til nettverkene ikke lenger er garantert. DEPsys' Smart Grid-løsninger overvåker og kontrollerer nettverket i sanntid for å stabilisere systemet, sikre forsyningen og optimalisere energiflyten ved hjelp av intelligente algoritmer i en desentralisert arkitektur.

- Potensialet for Smart Grid-løsninger er enormt. I årene som kommer vil alle nettoperatører måtte håndtere de problemene som fornybar energi vil skape for distribusjonsnettverket, sier administrerende direktør Michael de Vivo i DEPsys. - Fordelen med vår løsning er at den er enkel å installere i eksisterende utstyr uten at en trenger en komplisert nettverksmodell. Det gir lavere kapital- og driftskostnader, samtidig som en unngår ett enkelt feilpunkt.

Sanntidskontroll med GridEye

DEPsys GridEye-produkter kan installeres i elektroskapene i distribusjonsnettet og drives helt uavhengig av hverandre. Etter montering kalkulerer GridEye nettets topologi helt på egen hånd. Det er særlig nyttig i land der en ikke kjenner topologien, som for eksempel Kina og India. Det gjør også nettet mer robust når nettoperatøren gjennomfører endringer i nettet. Ved hjelp av standardiserte tilkoblinger (plug and play), kan teknikere installere en enhet på kun 20 minutter – det sparer tid og kostnader.  

Om Statkraft Ventures

Statkraft er et europeisk venture-selskap som samarbeider med eksepsjonelle entreprenører som kan endre energisektoren. Selskapet er utgangsorientert og støttes av Statkraftkonsernet, Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft Ventures investerer i henhold til vanlige betingelser for risikokapital. Selskapet har en evergreen-struktur med mål om å investere 10 millioner euro årlig.