Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft åpner Grasbotntjørni pumpe

25 okt., 2016

Nye Grasbotntjørni pumpestasjon vil muliggjøre økt produksjon av vannkraft i Norges nest største kraftverk.

Utbyggingen innebærer at vannet fra Grasbotntjørni nå kan pumpes opp til det eksisterende magasinet Langvatn, slik at man får utnyttet fallhøyden ned til Sima kraftverk.

Dette vil gi en årlig tilleggsproduksjon i Sima på drøye 8 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til om lag 400 husstander.

- Her har vi klart å øke produksjonen av fornybar elektrisitet ved å utnytte eksisterende vannkraftregulering på en smartere måte. Nå får vi enda mer vannkraft fra Norges nest største kraftverk, sier kraftverksjef Vidar Riber i Kraftverksgruppe Hardanger.

Sima kraftverk ligger i Eidfjord kommune i Hordaland. Kraftverket omfatter to kraftstasjoner, Lang-Sima og Sy-Sima, i en felles fjellhall. Sima har en årlig produksjon på ca. 3000 GWh.

Kraftproduksjonen startet i 1980, og anlegget regnes som et eksempel på ingeniørkunst innen norsk vannkraftutbygging. Målt i samlet effekt er Sima det nest største kraftverket i Norge.