Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft revurderer havvindporteføljen i UK

09 sep., 2016

Statkraft forbereder mulig salg av aksjene i Sheringham Shoal, Dudgeon og Dogger Bank. Operatøransvaret for Sheringham Shoal er planlagt overført til Statoil.

Den reviderte strategien følger av beslutningen i desember 2015 om at Statkraft ikke vil foreta ytterligere investeringer i havvind. Statkraft vurderer nå mulighetene for et salg av aksjene i havvindparken Sheringham Shoal, samt i havvindprosjektene Dudgeon og Dogger Bank. Forberedelsene for salg vil skje i nært samarbeid med eksisterende partnere.

Et mulig salg av aksjene i Sheringham Shoal forutsetter at Statkraft overfører sitt operatørskap. Statkraft og Statoil har derfor inngått en intensjonsavtale om at Statoil overtar rollen som operatør av vindparken. Begge parter er enige om overtakelsen skal skje i januar 2017, og vil nå starte arbeidet med å utarbeide en kommersiell avtale mellom alle eierne. Vindparken eies av Statkraft, Statoil og UK Green Investment Bank gjennom det felleseide selskapet Scira Offshore Energy Limited.

- Når Statoil allerede står klare til å ta driftsoperatørrollen i naboparken Dudgeon (402 MW) og Statkraft samtidig vurderer salg, gir det mening å overføre operatøransvaret for Sheringham Shoal til Statoil, sier Steinar Bysveen, konserndirektør i Statkraft.

- Statkraft har spilt en viktig rolle i å etablere Sheringham Shoal som en av Storbritannias mest effektive havvindparker og har knyttet sterke bånd til lokalsamfunnet. Vi er sikre på at dette vil fortsette under Statoils ledelse, legger han til.

Intensjonsavtalen mellom Statkraft og Statoil omfatter også at Statkraft har til hensikt å selge sin andel i Dogger Bank-prosjektet til Statoil. Denne ambisjonen vil tas videre i samtaler med Innogy og SSE som begge eier 25 prosent hver i Dogger Bank-konsortiet.

- Vi revurderer nå alle våre eksisterende eiendeler innenfor offshore vindkraft, med unntak av Triton Knoll-prosjektet. Her vil vi sammen med Innogy videreutvikle prosjektet frem til investeringsbeslutning før vi åpner for nye eiere. Vi gleder oss over at Triton Knoll nylig fikk konsesjon for kabel- og transformatoranleggene på land fra britiske myndigheter. Sammen med vår partner Innogy er vi nå opptatt av å få prosjektet, som et av de aller mest kostnadseffektive havvindprosjektene noensinne, med i den neste CfD-auksjonen, avslutter Bysveen.