Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vestas foretrukket leverandør for Fosen/Snillfjord

19 jan., 2015

Det er inngått en intensjonsavtale med den danske Vestas Wind Systems om leveranser av turbiner til vindparkene som planlegges på Fosen, Hitra og i Snillfjord.

Avtalen er en viktig milepæl i arbeidet fram mot investeringsbeslutningene som er ventet i juni.

Det er inngått en intensjonsavtale med den danske Vestas Wind Systems om leveranser av turbiner til vindparkene som planlegges på Fosen, Hitra og i Snillfjord. Avtalen er en viktig milepæl i arbeidet fram mot investeringsbeslutningene som er ventet i juni.

Utviklingen av prosjektene på Fosen og i Snillfjord/Hitra fram mot investeringsbeslutning sommeren 2015 går som planlagt.

Det er Statkraft som i egenskap av å være operatør gjennomfører prosessen for valg av vindturbiner på vegne av Fosen Vind AS og SAE Vind AS. Fosen Vinds prosjekter utgjør totalt ca. 600 MW, mens SAE Vinds prosjekter i Snillfjord og på Hitra utgjør ca. 400 MW. Prosessen for turbinvalg har pågått siden i fjor sommer. Valget av turbintype for de enkelte vindparkene blir besluttet på et senere stadium av detaljprosjekteringen.

Gjennomføring av avtalene forutsetter at det fattes endelige investeringsbeslutninger til sommeren.