Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ingen nye investeringer i havvindkraft

16 des., 2015

Statkraft har tilpasset sine investeringsplaner til de nye finansielle rammene med et redusert utbytte på fem milliarder over de neste tre årene. Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havvindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt.

- Offhore vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Helt konkret betyr dette at Statkraft vil fortsette delta i å utvikle Triton Knoll-prosjektet, men ikke investere ytterligere i det. Utviklingen av Dogger Bank-prosjektene vil også fortsette, men Statkraft kan heller ikke investere i disse prosjektene.

Dudgeonprosjektet er ikke berørt av beslutningen og vil fortsette som planlagt. Statkraft vil oppfylle alle sine forpliktelser og finansiere vår 30 prosents andel.

Sheringham Shoal er heller ikke berørt av beslutningen. Statkrafts fremtidige eierstrategi her vil avgjøres senere.

- Innen internasjonal vannkraft finnes det muligheter for å utvikle lønnsomme prosjekter på lang sikt, men noen nye prosjekter kan bli utsatt. Fremover skal vi fortsette å forbedre effektivitet og lønnsomhet i eksisterende kraftverk, sier Rynning-Tønnesen.

Innenfor europeisk fleksibel kraftproduksjon, markedsoperasjoner og fjernvarme blir det ingen større endringer.

- Vi står foran en utfordrende periode, men våre ambisjoner står fremdeles sterkt, både i Norge og internasjonalt. Vi må forbedre effektiviteten vår og lønnsomheten i våre markeder, og ved å gjøre det er jeg overbevist om at Statkraft vil beholde sin solide posisjon innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.