Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Et bærekraftig trekk

27 mar., 2015

Hun har eieransvar for nær halvparten av de statseide bedriftene og er ansvarlig for regjerines næringspolitikk. Næringsminister Monica Mæland er også kvinnen som nylig sikret Statkraft 10 milliarder kroner i ny egenkapital. – Verden trenger mer fornybar energi, sier hun i dette intervjuet med Statkrafts magasin People & Power.

En stor skjerm med siste nytt fra Oslo Børs er det første som møter meg på vei inn til Monica Mæland. Statens eierandeler målt i markedsverdi er denne vinterdagen på 573.624.418.474 kroner. («Oljefondet» har samme dag det svimlende tallet 6.518.239.078.588 ...)

Om det er uro i markedene, og om verdien går noe ned, er den uomtvistelig formidabel. Staten er Norges største kapitalist.

Men grafene på skjermen i Nærings- og fiskeridepartementet viser også at oljeprisen raser nedover. Vi var blitt vant til over 100 dollar fatet, nå vaker den rundt 40 dollar, noen dager 50.

Omstilling er tidens tegn

Monica Mæland tar imot, helt presis og full av energi. Hun er født i Bergen. Fryktløse vestlendinger tåler at det blåser. Jeg starter likevel samtalen slik:

– Blir du ikke urolig når oljeprisen stuper?

– Nei, den store endringen kom brått. Men det var samtidig en varslet nyhet. Svært mange analytikere regner med at prisen skal opp igjen om en tid. Vi kan imidlertid ikke regne med å komme opp til den gamle normalen. Lavere oljepris og omstilling må regnes som den nye normalen.

Vi trenger flere næringer

– Får endringene i olje- og gassnæringen konsekvenser for hva Staten vil fokusere på som eier?

– Olje og gass kommer fortsatt til å være dominerende i norsk og internasjonal økonomi. Vi skal leve lenge med en tung olje- og gassindustri, og det vil skje store investeringer i denne næringen fremover. Et eksempel er Johan Sverdrup-feltet. Men endringene forteller at vi må ha flere ben å stå på. Vi må få til omstilling, og vi må skape nye næringer. Se for eksempel på hva Norge gjør innenfor eksport av fisk. Mens vi selger mindre olje og gass, selger vi mer sjømat. Investeringene i fornybar energi vil også bidra til nødvendig omstilling og en grønnere konkurransekraft.

– Regjeringen besluttet i desember 2014 å tilføre Statkraft ny egenkapital og uttrykte med dette støtte til selskapets investeringsstrategi i Norge og internasjonalt. Den gjør oss i stand til investeringer på 60 milliarder i løpet av de nærmeste fem årene. Hva var viktig i begrunnelsen?

– Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi og besitter en enorm kompetanse. Verden trenger mer energi, og mest mulig av den bør være fornybar. Statkraft leverer et betydelig bidrag til fellesskapet gjennom skatt og utbytte. Dette er en samfunnskontrakt. Eierstrukturen innebærer at vi fra tid til annen vil ha slike kapitalprosesser for å sikre at selskapet kan gjennomføre investeringer hjemme og ute. Regjeringen foretok en meget grundig vurdering og konkluderte med at en kapitaltilførsel på 10 milliarder kroner var riktig, i form av fem milliarder i ren overføring og redusert utbytte med tilsvarende fem milliarder kroner. Vi mener dette gjør Statkraft klar til å gjennomføre sine strategiske ambisjoner.

Statsråden understreker også at det skal skje satsing i hjemmemarkedet.

– Vindkraftprosjektet i Midt-Norge, Fosen og Snillfjord, er viktig. Regjeringen er opptatt av at Statkraft synliggjør verdiskapingen i Norge og gjør den enda tydeligere.

Internasjonal satsing

– Hvor viktig er Statkraft?

– Statkraft er veldig viktig. For Norge – og verden. Statkraft har lykkes hjemme og ute, også gjennom noen krevende år. Hvis selskapets styre og ledelse tar de rette beslutningene, kan Statkraft vokse seg større internasjonalt. Jeg har også tillit til at ledelsen vil det og har evne til å snu seg rundt.

Høyrepolitikeren Monica Mæland var i ti år byrådsleder i Bergen og er en av statsminister Erna Solbergs nære og fortrolige. Vestlandet preger i det hele tatt den blå-blå regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet. Næringspolitikken er mer sentral enn på lenge. Monica Mæland drives av ambisjonen om at Norge må prestere i den internasjonale konkurransen – og få resultater der vi faktisk kan være verdensledende. Incentiver til omstilling er viktig, enten for å utvikle nye næringsveier eller for å vri om innen olje og gass – som har tjent inn store rikdommer til Norge i årtier.

– I den politiske debatten er det mange som setter Statoil og Statkraft opp mot hverandre. Må det være enten-eller?

– Nei, tvert imot, begge deler. Verden trenger både fossil og fornybar energi. Selv om EU når sine klimamål, er det fortsatt slik at Norge har klimavennlig gass. Det er en attraktiv vare.

Statoil og Statkraft

Statsråden ser Statoil og Statkraft som to tungvektere som kan leve side om side – og uten at det presser seg frem endringer i eierstruktur. Regjeringen holder fast ved sitt 100 prosent eierskap i Statkraft.

– Statkraft forvalter arvesølvet. Dere representerer fellesskapet, og det er et klart politisk flertall i Norge for å beholde det statlige eierskapet som nå, sier Mæland.

Men det er en del politisk rabalder i Norge nå, etter regjeringenes eierskapsmelding. En egen folkekampanje under flagget «Nei til salg av Norge» er lansert, men Mæland lar seg ikke bevege.

– Jeg er jo bergenser! Jeg er vant til engasjement. Kampanjen er basert på følelser, ikke fakta. Nå er det ikke noe galt i å ha følelser rundt Statens næringslivsengasjement. Som statsråd må jeg samtidig forholde meg rasjonelt til dette.

– Mange krevende saker rulles opp i flere norske, internasjonale selskaper, og det er betydelig økonomisk og politisk risiko ved å investere i fremvoksende markeder. Hva legger du vekt på som eier?

– Jeg er opptatt av økonomisk risiko og at selskapene tar samfunnsansvar. Økonomisk bunnlinje og samfunnsansvar må gå hånd i hånd. Selskapene som er best på samfunnsansvar, er gjerne også gode når det gjelder å skape verdier. For Statkraft er dette helt nødvendig, siden dere forvalter naturressurser. Samfunnsansvar er en merkevare for gode bedrifter, enten det gjelder kampen mot korrupsjon eller barnearbeid.

Reisen til Tyrkia

Hvordan skaffer så statsråden seg innsikt bak dokumentene, under overflaten, i virksomhetene hun har ansvar for å følge med på? Hun er vant til å ta inn store mengder informasjon, analysere og forstå. Men vel så mye gir det å bevege seg ut i felten, å se bedriftene der de faktisk er.

For en tid siden fulgte hun med Jotun til Myanmar, der norsk næringsliv er i en tidlig fase. Hun var også med på fiskevaksinering i Ho Chi Minh sør i Vietnam, et tiltak som skal redde landets oppdrett.

– Norge er et lite land, men du verden hva vi får til. Det gjør meg stolt. Min aller første reise som statsråd var faktisk sammen med Statkraft, under statsbesøket i Tyrkia i 2013. Det var flott å se hvor godt Statkraft blir tatt imot som næringsaktør ute, og hvor mye Norge faktisk kan bety for utviklingen av fornybar energi nettopp i Tyrkia og andre land i verden.