Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dobler kraftproduksjonen i Laos

13 jan., 2014

Utvidelsen av Theun Hinboun-kraftverket i Laos nærmer seg sluttfasen. Dammen er så godt som ferdig, maskinhallene venter på aggregatene og nylig ble en ny driftsavtale inngått med Statkraft som skal styre produksjonen av de 3 TWh’ene det nye kraftverket vil levere.

Kraftverket vil totalt produsere cirka 3 TWh årlig. 10 prosent av kraften vil gå til lokal forsyning i Laos, noe som vil øke landets krafttilgang betydelig. Resten av kraften er allerede solgt på en langsiktig kraftkontrakt til Thailand.

Kraftverket Theun Hinboun, som har vært i drift siden 1998, eies av Theun Hinboun Power Company hvor Statkraft har en eierandel på 20 prosent.

Utvidelsen av Theun Hinboun-kraftverket i Laos går sin gang, og nærmer seg sluttfasen. Det meste av byggearbeidene på den nye dammen, i tunnelene og de to nye kraftstasjonene er snart ferdige. Det neste året vil i hovedsak gå med til installasjon av det elektro-mekaniske utstyret. Etter en litt treg oppstart i 2008, har framdriften tatt seg betydelig opp og prosjektet er forventet ferdig om et drøyt år, høsten 2012.

I juli ble bunntappelukene i den nye dammen stengt, slik at man kunne begynne å lagre vann fra inneværende regntidssesong som løper fra mai til oktober. Det store nye magasinet på totalt ca. 100km2 har siden juli steget nær én meter pr. døgn, og vil trolig nå høyeste regulerte vannstand før tørkeperioden starter i november. Dermed vil man allerede nå kunne produsere mer kraft i det eksisterende kraftverket i den tørre perioden, mens ferdigstillelsen av de nye anleggene fortsetter.

Prosjektet har betydelige konsekvenser for lokalbefolkningen, og det legges ned et omfattende arbeid for at disse menneskene etter utbyggingen skal få et bedre framtidig livsgrunnlag. En ny rapport fra prosjektet beskriver kompleksiteten i arbeidet som er gjennomført med hensyn til de miljømessige og sosiale aspektene så langt. Den viser også hvilke resultater som er oppnådd hittil. Dette arbeidet vil imidlertid fortsette lenge etter at byggeprosjektet avsluttes, slik at de langsiktige målene som er satt i samarbeid med lokale myndigheter kan nås.

En av hovedutfordringene i prosjektgjennomføringen har vært i helse, miljø og sikkerhet, som følge av manglende infrastruktur og generelt lavt utdanningsnivå i denne delen av verden. Det jobbes hele tiden med holdninger, risikovurderinger, planlegging og oppfølging. Med mange tusen arbeidere engasjert i slik bygging er det en stor og utfordrende oppgave å oppnå tilfredsstillende HMS-standard, men Statkrafts engasjement i dette arbeidet har løftet nivået betydelig.