Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tre klimagrep som vil styrke Norge

27 mar., 2014

- Gjennom tre store grep vil Norge nå vedtatte klimamål og samtidig styrke norsk konkurranseevne, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Rynning-Tønnesen var en av talerne på den norske regjeringens dialogkonferanse om klimapolitikk torsdag 13. mars.

- Vi må redusere karbonutslippene, internasjonalt, og i Norge. Vi må sikre en eksportrettet fornybarnæring. Og vi må videreutvikle kraftintensiv industri, basert på fornybar kraft, sa Statkrafts konsernsjef på konferansen.

På konferansen sa han at reduksjon av klimagasser i Norge må skje gjennom energieffektivisering, spesielt i byggsektoren og i industrien, og gjennom å erstatte bruken av fossil energi med fornybar energi. Rynning-Tønnesen pekte på at den nye kraften som kommer gjennom elsertifikatordningen vil gi Norge verdens beste utgangspunkt for å redusere karbonutslipp.

- Den nye kraften kan brukes til å erstatte fossil energi ved elektrifisering i transportsektoren, i varmesektoren og på norsk sokkel.

Fornybar eksport

Det andre punktet Rynning-Tønnesen trakk frem som viktig for grønn konkurransekraft, var å utvikle en eksportrettet fornybarnæring. Norge har nesten halvparten av magasinkapasiteten for vannkraft i Europa og kunnskap om vannkraft opparbeidet gjennom hundre år. Statkrafts internasjonale satsing har vist seg å være vellykket.

- De siste 20 årene har Statkraft hatt 10 prosent årlig avkastning etter skatt på våre internasjonale investeringer i Europa, Asia og i Sør-Amerika. Dette er en god avkastning sammenlignet med de fleste andre alternativer, fortalte Rynning-Tønnesen og minnet på at norske selskaper som satser internasjonalt, også bringer hjem verdifull kunnskap og innovasjon.

- Når vi er gode ute, lykkes vi også hjemme.

Klimavennlig industri

Et tredje grep Rynning-Tønnesen trakk frem, var at den kraftintensive industrien i Norge er klimavennlig fordi den bygger på fornybar kraft. Norsk industri har verdensledende teknologimiljøer, svært kompetente fagarbeidere, og blant de rimeligste kraftprisene i verden. Dette er et globalt konkurransefortrinn vi må bygge videre på, ifølge Statkraft-sjefen.

- Statkraft er hovedleverandør av elektrisitet til norsk kraftintensiv industri. Vi står for nesten to tredjedeler av leveransene. For oss er det viktig at industrien velger å bli i Norge, sa Rynning-Tønnesen.

Han minnet om at verden vil trenge store mengder fornybar energi skal vi holde oss under to grader oppvarming.

- Dette handler om mer enn god klimapolitikk. Det handler også om energipolitikk, utviklingspolitikk og næringspolitikk. Når vi tar klimapolitiske grep her hjemme, og tar del i den grønne veksten internasjonalt, vil vi samtidig styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv.