Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk

12 feb., 2014

NVE har 11. februar gitt Statkraft konsesjon til å bygge Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.

Vesle Kjela kraftverk inngår som nytt ledd i Tokke-systemet som ble bygget ut på 1960-tallet. Systemet har i alt åtte kraftverk og en samlet årsproduksjon på 4,3 TWh.

Statkraft ønsker å utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og søkte konsesjon for å bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i det eksisterende reguleringsmagasinet (Store) Kjelavatnet. Vesle Kjela kraftverk har en beregnet årsproduksjon på cirka 25 GWh.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at en utbygging vil gi en viss ny årlig fornybar og regulerbar energiproduksjon, og dermed gi en bedre utnytting av et vassdrag som allerede er regulert.

Kraftstasjonen skal bygges inne i fjellet nordøst for dagens tappeluke ved Kjelavatnet og det skal installeres en Francis-turbin på ca. 5MW.