Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dødsulykke i Albania

30 apr., 2014

Tirsdag 29. april, cirka klokken 17.20 inntraff en arbeidsulykke i forbindelse med Devoll-prosjektet i Albania. Ulykken skjedde da tre spesialarbeidere ble truffet av et steinras under arbeid med å sikre fjellsiden langs veien opp mot anleggsområdet for Moglice kraftverk i Devoll-dalen, syd i Albania. Alle de tre arbeiderne er bekreftet omkommet.

De tre omkomne var ansatt i et fjellsikringsselskap som utførte fjellrensk på oppdrag for en av Statkrafts veikontraktører. Arbeidet utføres for å bedre sikkerheten på den offentlige veien i Devoll-dalen, som en del av Statkrafts arbeid med å bygge Moglice vannkraftverk. Veien var forsvarlig stengt for ferdsel da ulykken skjedde.

De omkomne er to albanske, samt en italiensk mann.

- Statkraft er dypt berørt av denne dødsulykken i Albania og våre tanker går til ofrenes familier og pårørende, sier konserndirektør for Internasjonal vannkraft, Øistein Andresen.

Statkraft vil umiddelbart iverksette granskning. Arbeidet vil skje i samarbeid med lokalt politi og myndigheter.

Representanter for Statkraft-ledelsen reiser til Albania og ulykkesstedet så fort som mulig.