Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Chasing new ideas

01 aug., 2014

Må vi velge mellom økonomisk vekst og reduksjon av klimarisiko? Spørsmålet utforskes i en ny artikkelsamling som Statkraft har publisert.

I november 2013 arrangerte Statkraft for første gang Climate Roundtable. Klimaforskere, miljøvernere, næringslivsledere og andre markante stemmer i klimadebatten var samlet to dager i Norge for inngående diskusjoner.

Ett konkret resultat fra Climate Roundtable var en artikkelsamling som er laget for å dele nye tanker om klima og energi med et bredere publikum. Heftet "Chasing new ideas" bringer frem perspektiver som er ulike, men som alle peker i samme retning.

  • Hans Joachim Schellnhuber, grunnlegger og direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research, forklarer hvorfor han er bekymret for såkalte vippepunkter i jordens klimasystemer.
  • Jeremy Oppenheim, programsjef for The New Climate Economy, hevder at raskere og bedre vekst i dag kan gi oss den økonomien og velstanden som er nødvendig for å håndtere klimarisiko.
  • Myles Allen, professor ved Universitetet i Oxford, forklarer hvordan verdens samlede karbonbudsjett har dyptgripende konsekvenser for klimapolitikken.
  • Gabrielle Walker, sjefsforsker ved Xyntéo, forteller oss hvorfor vi er nødt til å tenke helt nytt om vår tids vekstmodell.
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, gir en ny oversettelse av filmkarakteren Gordon Gekkos sitat "greed is good". Slagordet for fremtidens ledere bør være "green is good", sier han.