Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts fem største «batterier»

23 aug., 2013

Store vannmagasiner er Norges grønne batterier, og i fremtiden vil de gi stabil energi i periodene når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Her er listen over Norges fem største kraftmagasiner – målt etter størst energiinnhold.

1. Blåsjø 7,8 TWh

Blåsjø er den 12. største innsjøen i Norge, og er dannet ved å demme opp en rekke småvann. Sjøen ligger dels i Aust-Agder og dels i Rogaland, og fungerer som vannmagasin for Ulla-Førre-kraftverkene.

2. Storglomvatn 3,5 TWh

Storglomvatn er en regulert innsjø i Meløy kommune i Nordland fylke. Magasinet brukes til kraftproduksjon ved Svartisen kraftverk i Holandsfjorden.

3. Røssvatn 2,0 TWh

Røssvatn ble etter regulering i 1957 Norges nest største innsjø, med et areal på 219 km². Magasinet ligger i Hattfjelldal og Hemnes kommuner i Nordland. Røssvatn er hovedmagasin for kraftstasjonene Øvre og Nedre Røssåga.

4. Store Akersvatn 1,5 TWh

Storakersvatn er en innsjø i Rana kommune i Nordland, og fungerer som magasin for Rana-kraftverkene.

5. Songavatn 1,4 TWh

Songavatn er en regulert innsjø i Vinje kommune i Telemark, og en del av Skiensvassdraget. Innsjøen er vannmagasin for Songa kraftverk.