Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nytt forskningsprogram om klimaendringer

18 nov., 2013

Hvordan vil klimaendringene påvirke energiproduksjon i ulike deler av verden? Et nytt forskningsprogram skal produsere informasjon som kan danne grunnlag for investeringsbeslutninger, energistyring, samt drift og vedlikehold i Statkraft.

Forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change» skal bidra til at informasjon om klimaendringer får en konsistent behandling i hele selskapet.

- Klimaendringer har konsekvenser for alle forretningsområder i Statkraft, inkludert vannkraft, vindkraft og energi fra biomasse, sier Uta Gjertsen, leder av programmet.

Klimaendringer vil sannsynligvis også påvirke politiske beslutninger i fremtiden, og dermed kraftmarkedet og nye forretningsmuligheter for Statkraft.

- Vi vet ikke hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon av fornybar energi i fremtiden. Gjennom dette FoU-programmet vil vi gjennomføre prosjekter som tar sikte på å øke Statkrafts kompetanse og tilpasningsevne. Programmet har en strategisk rolle i å etablere klimainformasjon som grunnlag for investeringsbeslutninger, energistyring, samt drift og vedlikehold, sier Gjertsen.

Prosjekter innenfor programmets portefølje tar for seg temaer som nedskalering av klimamodeller, sårbarhetsanalyser, klimavirkningen av fornybar energiproduksjon, samt utvikling av metoder for integrering av klimainformasjon inn i beslutningsprosesser.

Det nye forskningsprogrammet ble lansert 27. september, parallelt med utgivelsen av den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

Mer info om programmet

Three Women Katerine Duun, Cecilie Mauritzen and Uta Gjertzen

Fra venstre: Innovasjonsdirektør Kathrine Duun Moen i Statkraft, Cicero-direktør Cecilie Mauritzen og leder av Statkrafts forskningsprogram om klima, Uta Gjertsen. Mauritzen besøkte Statkrafts hovedkontor og holdt en presentasjon av den nye IPCC-rapporten på lanseringen av Statkrafts nye forskningsprogram.