Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Viktig med omlegging til fornybar energi

13 jan., 2012

- Det er gledelig at Regjeringen etablerer et energi- og klimafond. Tiltak som skal få fart i energiomleggingen til fornybare kilder innen industri, transport og husholdninger er samlet sett viktige, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen i en kommentar til Regjeringens klimamelding.

Blant forslagene i Klimameldingen er satsing på teknologi og omstilling gjennom et Klima- og energifond, administrert av Enova. Kapitalen skal gradvis økes til 50 milliarder kroner i 2020, og avkastningen benyttes til å utvikle teknologi og fremme omstilling til utslippsfrie energikilder. 
Regjeringen varsler samtidig at den vil øke tilførselen av kraft fra land til norsk sokkel, og legge til rette for renere og mer effektiv energibruk i både industri-, bygg- og transportsektoren.

Som Europas ledende selskap innen fornybar energi, med betydelige investeringer både i Norge og internasjonalt, er Statkraft også opptatt av de internasjonale sidene ved klimameldingen.

- Vi merker oss at regjeringen vil legge til rette for økte kommersielle investeringer innen fornybar energi i utviklingsland.  En slik satsing er i tråd med de internasjonale investeringene Statkraft har foretatt de siste årene, direkte og gjennom datterselskapet SN Power, fastslår konsernsjefen.

Statkraft støtter også klimameldingens budskap om at karbonprising vil være vårt viktigste virkemiddel i arbeidet mot de globale klimaendringene og at det derfor er nødvendig å bidra til videreutvikling av internasjonale karbonmarkeder.

-Vi håper i likhet med Regjeringen at det snart er mulig å handle med utslippskvoter på tvers av alle land og kontinenter, sier Rynning-Tønnesen.