Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

To nye vindkraftkonsesjoner til SAE Vind

29 jun., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) har fått konsesjon til å bygge to nye vindparker i Sør-Trøndelag. Konsesjonene gjelder Geitfjellet vindpark og Svarthammaren vindpark i Snillfjord kommune.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått konsesjonene som gjør det mulig å bygge ut mer fornybar energi i Midt-Norge. En utbygging vil bidra til å innfri nasjonale mål for fornybar energi. En utbygging vil også styrke forsyningssikkerheten og øke produksjonen i en region som i perioder har hatt kraftunderskudd og høyere priser enn resten av landet, sier Knut A. Mollestad, direktør for prosjektutvikling i SAE Vind.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samtidig gitt konsesjon til to andre vindkraftprosjekter i samme region, og SAE Vind har tidligere fått konsesjon til å bygge ut den eksisterende vindparken på Hitra.

En forutsetning for realisering av disse prosjektene er en ny kraftlinje fra Storheia til Trollheim, en linje Statnett nå har fått konsesjon til å bygge.

- NVE har hatt en krevende oppgave med alle konsesjonssøknadene i området, men har gjennom vedtaket lagt til rette for en viktig og nødvendig utbygging av mer fornybar energi. Midt-Norge blir med dette et tyngdepunkt for norsk vindkraft, sier Mollestad.

Å realisere de fire prosjektene som i dag fikk konsesjon fra NVE vil – sammen med utvidelsen av Hitra – kreve investeringer på 6-7 milliarder kroner i Midt-Norge. SAE Vinds prosjekter representerer mer enn halvparten av dette. I tillegg kommer betydelige investeringer i sentralnettet.

Nei til Heimsfjellet vindpark

SAE Vind hadde også søkt om konsesjon til å bygge Heimsfjellet vindpark i Hemne kommune, nabokommunen til Snillfjord. Denne søknaden har NVE avslått.

- Vi har vært inneforstått med at ikke alle de omsøkte prosjektene i området ville få konsesjon og at Heimsfjellet, som ligger utenfor klyngen av de andre prosjektene, kunne få avslag, sier Mollestad.

De fleste konsesjoner gitt til vindparker i Norge blir påklaget til Olje- og energidepartementet. Det forventes at også disse prosjektene blir påklaget. Et endelig svar får SAE Vind og de andre vindselskapene derfor ikke før om et års tid.